Editace vektorových dat

QGIS umožňuje editaci [1] různých formátů vektorových dat včetně formátu Esri Shapefile.

Poznámka pro pokročilé uživatele

O možnosti editace vektorových dat v QGISu rozhoduje to, zda datový provider příslušného formátu tuto možnost podporuje. V případě formátu Esri Shapefile jsou data načítána datovým providerem knihovny GDAL, který modifikaci dat v tomto formátu podporuje.

Přepnout danou vektorovou vrstvu do editačního módu je možné z kontextového menu

../_images/qgis-edit-menu.png

anebo nástrojové lišty QGISu.

../_images/qgis-edit-toolbar.png

Po přepnutí do editačního módu se vektorová vrstva zobrazí včetně lomových bodů (červené křížky).

../_images/qgis-edit-mode.png

Editační nástrojová lišta QGISu umožňuje

../_images/qgis-edit-toolbar.png
A přidávat nové prvky
M přesunovat existující prvky
N modifikovat uzly (přidávat, mazat a přesunovat)
D smazat vybrané prvky
C vyjmout vybrané prvky
O kopírovat vybrané prvky
P vložit prvky

Příklad přidání nového prvku

Z nástrojové lišty vybereme nástroj pro přidávání nového prvku A.

Lomové body nového prvku volíme stisknutím levého tlačítka myši. Poslední uložený lomový bod můžeme vrátit zpět pomocí klávesy Backspace.

../_images/qgis-edit-new-feature.png

Editaci prvku ukončíme stisknutím pravého tlačítka myši. V posledním kroku můžeme vyplnit atributy nově přidaného prvku.

../_images/qgis-edit-new-feature-attr.png

Poznámky

[1]http://docs.qgis.org/2.2/en/docs/user_manual/working_with_vector/editing_geometry_attributes.html