Načtení vektorových dat ve formátu Esri Shapefile

Poznámka

Vektorová data ve formátu Esri Shapefile jsou umístěna v adresáři data/shp zip archivu workshopu.

Vektorová data (v našem případě data ve formátu Esri Shapefile) je možné načíst z menu

../_images/qgis-add-vector-menu.png

anebo z nástrojové lišty aplikace QGIS.

../_images/qgis-add-vector-toolbar.png

V dialogu pro přidání vektorové vrstvy vybereme soubor (1), který chceme přidat do QGISu jako novou vektorovou vrstvu.

../_images/qgis-load-shapefile.png

Obr. 1 Přidání souboru obce.shp jako nové vektorové vrstvy

QGIS umožňuje přidat více vrstev najednou, tj. více souborů z daného adresáře. V dialogu pro přidání vektorové vrstvy zvolíme typ zdroje: adresář (1) a poté zvolíme adresář (2), ze kterého chceme soubory načíst.

../_images/qgis-load-shapefile-dir.png

Obr. 2 Načtení více souborů z daného adresáře

Posléze se objeví dialog, který umožňuje vybrat, jaké vektorové vrstvy chceme do QGISu načíst. V našem případě vybereme všechny (1) vrstvy kromě obce (kterou jsme přidali již dříve).

../_images/qgis-load-shapefile-dir-select.png

Obr. 3 Výběr vektorových vrstev k načtení do QGISu

Výsledek může vypadat například takto (symbologii mapových vrstev nastavíme později):

../_images/qgis-all-shapefiles.png

Souřadnicový systém načtených vektorových dat je uveden v pravém dolním rohu okna QGIS, v našem případě je to S-JTSK (EPSG:5514).

../_images/qgis-statusbar-srs.png

Obr. 4 Souřadnicový systém mapového okna