Tabulka barev

Tabulka barev představuje zápis pravidel pro barevnou interpretaci rastrových hodnot.

Nastavit tabulku barev umožňuje modul r.colors, který je dostupný buď z menu Raster ‣ Manage colors ‣ Color tables anebo z kontextového menu rastrové mapy.

../_images/lmgr-r-colors.png

Obr. 88 Nastavení tabulky barev z kontextového menu správce vrstev.

Modul umožňuje definovat tabulku barev manuálně, použít předefinovanou či již přiřazenou jiné rastrové mapě.

../_images/r-colors-grey-i.png

Obr. 89 Příklad nastavení tabulky barev odstínů šedi v opačném pořadí.

../_images/dmt-grey-i.png

Obr. 90 DMT v inverzních odstínech šedi.

Podrobné nastavení tabulky barev

Podobu tabulky barev pro zvolenou rastrovou mapu zobrazuje nástroj dostupný z menu Raster ‣ Manage colors ‣ Manage color rules interactively anebo z~kontextového menu rastrové mapy.

../_images/lmgr-r-colors-inter.png

Obr. 91 Interaktivní nastavení tabulky barev z kontextového menu správce vrstev.

../_images/color-table-dmt.png

Obr. 92 Příklad tabulky barev pro rastrovou mapu dmt.

Poznámka pro pokročilé

Podobu tabulky barev pro zvolenou rastrovou mapu vypisuje modul r.colors.out (Raster ‣ Manage colors ‣ Export color table).

../_images/r-colors-out-dmt.png

Obr. 93 Tabulka barev pro rastrovou mapu dmt, barvy jsou v notaci RGB, tabulka např. definuje, že buňka s~hodnotou 355.686 se vykreslí zeleně (0:255:0).

Tento nástroj umožňuje tabulku barev navíc interaktivně měnit včetně náhledu na data.

../_images/color-table-dmt-custom.png

Obr. 94 Příklad interaktivně změněné tabulky barev pouze v náhledu.

Nástroj umožňuje použít některou z předdefinovaných tabulek barev.

../_images/color-table-dmt-defined-0.png

Obr. 95 Příklad pro výběr tabulky barev odstínů šedi, tabulka barev se nastaví pro náhled po stisknutí tlačítka Set.

../_images/color-table-dmt-defined-1.png

Obr. 96 Příklad pro výběr tabulky barev odstínů šedi. Tabulka barev je aplikována pouze pro náhled, pokud ji chceme nastavit, stiskneme tlačítko Apply. Návrat k výchozí tabulce barev poskytuje Reload default table.

Tip

Tabulku barev lze dále načíst anebo uložit do souboru.

../_images/color-table-file.png

Obr. 97 Uložení a načtení tabulky barev do/z souboru.