Moduly

Síla programovacího jazyka není pouze v jeho syntaxi, ale především ve funkcích, které už někdo naprogramoval před vámi a vy je musíte jenom použít.

Python používá systém modulů - v podstatě se jedná o soubory, ve kterých jsou funkce uloženy a do vašeho programu je musíte naimportovat. Heslem Pythonu je „batterries included“ a znamená to, že opravdu spousta věcí je už hotová a dostupná.

Čím více modulů budete importovat, tím více vám váš program bude zabírat v paměti a jeho spouštění bude o něco pomalejší - neimportujte něco, co nepotřebujete.

Vyzkoušíme si např. některé funkce z modulu math

import math

print(math.sqrt(10))

Funkce sqrt() není standardně v základu Pythonu přítomna. Program by skončil výjimkou

NameError: name 'math' is not defined

Modul math obsahuje celou řadu zajímavých věcí, např. číslo PI

print(math.pi)
print(math.e)

Importovat můžete buď celé moduly, jako v předchozím příkladě, nebo jenom jednotlivé fukce, např. sin().

from math import sin

print(sin(math.pi/2))

Nyní něco ze světa prostorových dat

from shapely.geometry import Point

centroid = Point(0.0, 0.0) # vytvoříme nový objekt třídy "Point"
patch = centroid.buffer(10.0) # zavoláme jeho metodu buffer
print(patch.area) # a tiskneme jeho plochu

V předchozím příkladu jsme z modulu shapely, který nám umožňuje pracovat s vektorovými geometriemi naimportovali třídu Point, vytvořili jsme nový bod, okolo něj buffer o velikosti 10 a vytiskli plochu výsledné obalové zóny.

Trochu jsme tím nakoukli do světa objektově-orientovaného programování, blíže se s ním seznámíme v další části.

Nyní zkusíme ještě vytisknout vytvořený buffer ve formátu GeoJSON:

import json
from shapely.geometry import mapping

print(json.dumps(mapping(patch)))

V předchozím příkladu jsme na posledním řádku použili jako vstup pro funkci print() výstup z funkce json.dumps(), která zase dostala výstup z funkce mapping() - není to moc přehledné, ale podobné konstrukce se používají často.

Dokumentace k modulům

Je na čase, seznámit se s příkazem pydoc (nebo pydoc3), který jako parametr dostane modul a provede vás jeho dokumentací

$ pydoc shapely


Help on package shapely.geometry in shapely:

NAME
  shapely.geometry - Geometry classes and factories

FILE
  /home/jachym/.local/lib/python2.7/site-packages/shapely/geometry/__init__.py

PACKAGE CONTENTS
  base
  collection
  geo
  linestring
  multilinestring
  multipoint
  multipolygon

...

Google vám vždycky dobře poradí, pokud správně hledáte a seznam modulů distribuovaných spolu s jazykem Python najdete na dokumentační stránce jazyka Python

Vlastní moduly

Uložíte-li program do souboru, stává se tímto váš soubor modulem, který lze použít a naimportovat.

Vytvoříme soubor buffer.py s následujícím obsahem:

from shapely.geometry import Point
from shapely.geometry import mapping, shape

def udelej_buffer(geometry, velikost):
  """Vrátí buffer ve formátu GeoJSON pro zadanou geometrii
  """

  geometrie = shape(geometry)
  buffer = geometrie.buffer(velikost)
  return mapping(buffer)

Nyní můžeme v jiném programu (nebo přímo v interpretu) náš modul použít:

>>> import buffer
>>> muj_bod = {"type": "Point", "coordinates": [0.0, 0.0]}
>>> buffer.udelej_buffer(muj_bod, 3)
{
  'type': 'Polygon',
  'coordinates': ((
    (3.0, 0.0),
    (2.9855541800165906, -0.29405142098868153),
    (2.9423558412096917, -0.5852709660483842),
    (2.8708210071966267, -0.8708540317633864),
    (2.771638597533861, -1.1480502970952682),
    (2.6457637930450657, -1.4141902104779915),
    (2.4944088369076365, -1.6667106990588052),
    (2.3190313600882124, -1.903179852490935),
    (2.1213203435596446, -2.1213203435596406),
    (1.903179852490939, -2.319031360088209),
    (1.6667106990588092, -2.4944088369),
    ...
  ))
}

Moduly nám tedy umožňují uklidit spolu související části programu do logických celků, rozsekat rozsáhlé programy do menších souborů a strukturovat tak kód pro přehlednější použití.