Načítání vstupu

Jak zařídit, aby číslo nemuselo být zapsáno v programu, ale aby ho mohl uživatel zadat sám.

Stejně jako pro výstup používáme funkci print pro vstup použijeme funkci input.

Protože ale ze vstupu jsou načítány textové řetězce, musíme je nejprve převézt na číslo a k tomu použijeme funkci float (tedy převod na číslo s plovoucí desetinnou čárkou).

Hotový program může vypadat takto:

# Tento program počítá obvod a obsah čtverce.

strana = input('Zadej stranu v centimetrech: ')
strana = float(strana) # převod na číslo

# výstup
print('Obvod čtverce se stranou', strana, 'je', 4 * strana, 'cm')
print('Obsah čtverce se stranou', strana, 'je', strana * strana, 'cm2')

Výstup jedné funkce můžeme poslat na vstup do druhé funkce - můžeme je za sebou řetězit:

strana = float(input('Zadej stranu v centimetrech: '))

A pro větší čitelnost (pokud je řádek příliš dlouhý) můžem i logicky mezi závorkami zalomit:

strana = float(
    input('Zadej stranu v centimetrech: ')
)