Funkce

Až do této chvíle jsme používali funkce (print, range, input, ...()), které napsal někdo jiný. Nyní si ukážeme, jak napsat funkce vlastní a jak funkce fungují.

Funkce jsou bloky kódu v logickém celku. Funkce se používají buď pro kód, který plánujeme vykonávat opakovaně, především ale pro přehlednější členění kódu v souboru.

Příklad nové funkce

def obvod_obdelnika(sirka, vyska):
  """Vrátí obvod obdélníka daných rozměrů"""
  return 2 * (sirka + vyska)

# použití funkce obvod_obdelnika
print(obvod_obdelnika(4, 2))

Funkce má následující rozepsanou strukturu

    jméno funkce
      │
  +──────+──────+
  |       |
def obvod_obdelnika(sirka, vyska):
          |     |
          +────+─────+
             |
          seznam argumentů

  """Vrátí obvod obdélníka daných rozměrů"""
  |                    |
  +──────  Dokumentační řetězec.  ───────+

  return 2 * (sirka + vyska)
      |         |
      +────────+────────+
          |
        návratová hodnota

Každá funkce je uvozena klíčovým slovem def, následuje její jméno a v závorce seznam argumentů. Za dvojtečkou následuje odsazený blok kódu.

Je dobrým zvykem ihned po definici funkce přidat dokumentační řetězec a funkci ukončit nějakou návratovou hodnotou

Poznámka

Dokumentační řetězec ani return výraz na konci funkce nejsou nijak povinné, nicméně patří k dobré praxi je dodržovat. Dokumentování funkci (tříd, metod) nemá v Pythonu závazná pravidla, je však dobré dodržovat některý ze stylů. Tím zároveň zajistíte možnost někdy v budoucnu automaticky generovat dokumentaci přímo z kódu.

Tělo funkce může obsahovat libovolný kód (dokonce i jinou vnořenou funkci), podmínky, smyčky a podobně.

def napis_hlasku(nazev, skore):
  "Popíše skóre. Název má být přivlastňovací přídavné jméno."

  print(nazev, 'skóre je', str(skore))
  if skore > 1000:
    print('Světový rekord!')
  elif skore > 100:
    print('Skvělé!')
  elif skore > 10:
    print('Ucházející.')
  elif skore > 1:
    print('Aspoň něco')
  else:
    print('Snad příště.')

napis_hlasku('Tvoje', 256)
napis_hlasku('Protivníkovo', 5)

Když funkce voláme, předáváme jim argumenty. Ty musí být ve stejném pořadí, v jakém jsou definovány v hlavičce funkce - tedy v tomto příkladě nejprve název a potom skóre.

Poznámka

Není to tak úplně pravda, argumenty můžeme zapsat i ve zpřeházeném pořadí, musíme je však explicitně pojmenovat, např. napis_hlasku(skore=15, nazev=‘Naše‘).

Platnost proměnných ve funkcích

Proměnné v Pythonu mají platnost v blocích kódu a ve všech vnořených blocích.

coordinates = [100, 200]

def move(x, y):
  orig_value = coordinates
  coordinates[0] = coordinates[0] + x
  coordinates[1] += y # zkrácená forma "přičti proměnnou y k původní hodnotě

print(coordinates)
move(5, 4)
print(coordinates)

Po vykonání bychom měli dostat následující výstup:

[100, 200]
[105, 104]

pokud bychom ale zkusili vytisknout hodnoty proměné orig_value, která je definována uvnitř těla funkce, se zlou se potážeme:

print(orig_value)

Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'orig_value' is not defined

orig_value je lokální proměnná