A co dál?

Přenos dat mezi databázemi

Export vybrané tabulky do formátu PGDump z příkazové řádky

pg_dump pokusnik -t ukol_1.budovy -f stav_objekty.dump -Fc -Z 7 -x

Import PGDump dávky do databáze z příkazové řádky

pg_restore -d pokusnik -x -O stav_objekty.dump