Export do ostatních GIS formátů

Rastrové mapy lze ze systému GRASS exportovat do externích formátů pomocí modulu r.out.gdal. Pro export vektorových map slouží modul v.out.ogr.

Poznámka

Výše zmíněné moduly používají pro export dat knihovnu GDAL, která v režimu zápisu podporuje téměř 250 rastrových a vektorových formátů.

Rastrová data

Modul pro export rastrových dat je dostupný z menu File ‣ Export raster map ‣ Common export formats anebo z kontextového menu správce vrstev.

../_images/export-raster-menu.png

Obr. 195 Export rastrových dat z kontextového menu správce vrstev.

V následujícím dialogu zvolíme název výstupního souboru a jeho formát.

../_images/export-raster.svg

Obr. 196 Zvolíme rastrovou mapu pro export (1), cestu k výstupnímu souboru (2) a formát souboru (3).

Export rastrové mapy do formátu GeoTIFF z příkazové řádky

r.out.gdal input=dmt output=/tmp/dmt.tif format=GTiff

Důležité

Export dat je proveden z aktuálně nastaveného výpočetního regionu včetně případné masky.

Tip

Pokud exportujete rastrová data ve formátu GTiff pro potřeby Esri ArcGIS, tak je potřeba nastavit speciální volby, viz dokumentace modulu.

Vektorová data

Modul pro export vektorových dat je dostupný z menu File ‣ Export vector map ‣ Common export formats anebo z kontextového menu správce vrstev.

../_images/export-vector-menu.png

Obr. 197 Export vektorových dat z kontextového menu správce vrstev.

V následujícím dialogu zvolíme název výstupního souboru a jeho formát.

../_images/export-vector.svg

Obr. 198 Zvolíme vektorovou mapu pro export (1), cestu k výstupnímu souboru (2) a formát výstupního souboru (3).

Export vektorové mapy do formátu OGC GeoPackage a Esri Shapefile z příkazové řádky

v.out.ogr input=obce@ruian dsn=/tmp/obce.gpkg format=GPKG
v.out.ogr input=obce@ruian dsn=/tmp/obce.shp format=ESRI_Shapefile

Export obsahu mapové okna do obrázku

Kromě exportu dat do GIS formátů je možné uložit obsah mapové okna do obrazového souboru jako je např. PNG. Tato funkce je dostupná z nástrojé lišty mapového okna.

../_images/map-display-image-0.png

Obr. 199 Export obsahu mapového okna do obrázku.

../_images/map-display-image-1.png

Obr. 200 V následující dialogu zvolíme dimenzi výstupního obrázku.

../_images/map-display-image-2.png

Obr. 201 Příklad výsledku včetně legendy, měřítka a textového popisku (viz kapitola Mapové elementy).