Vytvoření vlastní lokace

Novou lokaci lze vytvořit pomocí průvodce, který je dostupný z uvítací obrazovky systému GRASS. Spustíme GRASS a sekci Select GRASS Location stiskneme tlačítko New.

../_images/wxgui-loc-s-jtsk-0.png

Obr. 159 Spuštění průvodce tvorbou lokace.

Průvodce tvorbou lokace je možné spustit i z běžící seance, a to z menu Settings ‣ GRASS working environment ‣ Create new location.

../_images/wxgui-loc-menu.png

Obr. 160 Spuštění průvodce tvorbou lokace z menu správce vrstev.

Lokaci lze vytvořit několika různými postupy:

  1. pomocí EPSG kódu
  2. na základě georeferencovaných dat
  3. na základě WKT či PRJ souboru
  4. výběrem kartografického zobrazení, referenčního elipsoidu
  5. definicí parametrů pro knihovnu PROJ.4
  6. bez zadaní parametrů (pro negeoreferencovaná data)

Většinou bude stačit vytvořit novou lokaci na základě EPSG kódu (viz tabulka níže) anebo ze vstupních geodat, pokud je máme k dispozici.

EPSG Souřadnicivý systém
EPSG:5514 S-JTSK
EPSG:4328 WGS-84
EPSG:3857 Web Mercator
EPSG:32632 UTM (zóna 32)
EPSG:32633 UTM (zóna 33)
EPSG:3835 S-42
EPSG:4258 ETRS-89

Níže uvedené postupy prezentují tři nejpoužívanější metody vytvoření lokace.

Příklad vytvoření lokace na základě EPSG kódu

Postup bude ukázán pro souřadnicový systém S-JTSK (EPSG:5514). Na úvodní stránce průvodce vyplníme název lokace (Project Location) a volitelně i krátký popisek (Optional Location Title).

../_images/wxgui-loc-s-jtsk-1.png

Obr. 161 Vytvoření lokace pro S-JTSK (krok 1).

Na další stránce vybereme způsob vytvoření lokace.

../_images/wxgui-loc-s-jtsk-2.svg

Obr. 162 Vytvoření lokace pro S-JTSK (krok 2).

V našem případě vytvoříme lokaci na základě EPSG kódu, pro souřadnicový systém S-JTSK EPSG:5514.

../_images/wxgui-loc-s-jtsk-3.svg

Obr. 163 Vytvoření lokace pro S-JTSK (krok 3).

../_images/wxgui-loc-s-jtsk-4.png

Obr. 164 Vytvoření lokace pro S-JTSK (krok 4). Po zadání EPSG kódu se objeví dialog pro volbu transformačních parametrů. Zvolte variantu (2) pro ČR.

../_images/wxgui-loc-s-jtsk-5.png

Obr. 165 Vytvoření lokace pro S-JTSK (krok 5). Potvrzení nastavení.

../_images/wxgui-loc-s-jtsk-8.svg

Obr. 166 Poté můžete systém GRASS spustit s právě vytvořenou lokací.

Vytvoření lokace z příkazové řádky

grass74 -c EPSG:5514:2 /opt/grassdata/skoleni-s-jstk

Vytvoření lokace na základě geodat

Pro ilustraci použijeme DMT ve formátu GeoTIFF dostupný v rámci GISMentors datasetu jako dmt.zip (97MB, zdroj EU-DEM, EPSG:3035).

../_images/wxgui-loc-srtm-0.png

Obr. 167 Vytvoření lokace pro data EU-DEM (krok 1).

../_images/wxgui-loc-srtm-1.svg

Obr. 168 Vytvoření lokace pro data EU-DEM (krok 2).

../_images/wxgui-loc-srtm-2.png

Obr. 169 Vytvoření lokace pro data EU-DEM (krok 3).

../_images/wxgui-loc-srtm-3.png

Obr. 170 Vytvoření lokace pro data EU-DEM (krok 4).

../_images/wxgui-loc-srtm-4.png

Obr. 171 Vytvoření lokace pro data EU-DEM (krok 5). Volitelně můžeme data, na základě kterých byla lokace vytvořena, i naimportovat (do mapsetu PERMANENT).

Vytvoření lokace pro souřadnicově nepřipojená data

../_images/wxgui-loc-xy-0.png

Obr. 172 Vytvoření lokace pro XY (krok 1).

../_images/wxgui-loc-xy-1.svg

Obr. 173 Vytvoření lokace pro XY (krok 2).

../_images/wxgui-loc-xy-2.png

Obr. 174 Vytvoření lokace pro XY (krok 3).

Vytvoření nového mapsetu v rámci existujicí lokace

Nový mapset v rámci již existující lokace můžeme vytvořit dvěma způsoby:

  • z uvítací obrazovky systému GRASS anebo
../_images/wxgui-new-mapset.svg

Obr. 175 Vytvoření nového mapsetu (2) v rámci vybrané lokace (1).

  • z menu Správce vrstev Settings ‣ GRASS working environment ‣ Create new mapset v rámci již běžící seance
../_images/wxgui-new-mapset-menu.png

Obr. 176 Vytvoření nového mapsetu v rámci aktuální lokace z menu správce vrstev.

../_images/wxgui-new-mapset-dialog.png

Obr. 177 V následující dialogu zvolíme název nového mapsetu a potvrdíme jeho vytvoření.

Po vytvoření nového mapsetu se do něj systém GRASS automaticky přepne.