Přenost dat mezi lokacemi

Kopírování

GUI umožňuje rastrové či vektorové mapy kopírovat mezi lokacemi v záložce Data.

../_images/copy-data-tab.png

Obr. 202 Kopírování datových vrstev mezi lokacemi.

Poznámka

Při této operaci dochází k transformaci dat i v případě, že je souřadnicový systém zdrojové a cílové, tj. aktuální lokace neliší.

../_images/copy-data-tab-raster.png

Obr. 203 Při transformaci rastrových dat lze nastavit cílové prostorové rozlišení a metodu pro převzorkování.

../_images/copy-data-tab-vector.png

Obr. 204 Při transformaci vektorových dat lze nastavit maximální délku segmentu (v mapových jednotkách).

Výměnný formát (pack)

GRASS disponuje vlastním formátem pro přenost dat. Zabalit rastrovou mapu umožňuje modul r.pack (File ‣ Export raster map ‣ Pack raster map), pro vektorová data je k dispozici modul v.pack (File ‣ Export vector map ‣ Pack vector map).

../_images/pack-from-gui.png

Obr. 205 Zabalení rastrové či vektorové mapy z kontextového menu správce vrstev.

Rozbalit takto vytvořený archiv (tzv. pack) umožňují moduly r.unpack (File ‣ Import raster map ‣ Unpack raster map) a v.unpack (File ‣ Import vector map ‣ Unpack vector map).

../_images/unpack-from-gui.png

Obr. 206 Funkce rozbalení rastrové či vektorové mapy je dostupná z nástrojové lišty správce vrstev.

Důležité

Takto zabalenou rastrovou či vektorovou mapu lze rozbalit pouze v lokaci se stejnými souřadnicovým systémem. Pokud tato podmínka není splněna, tak rozbalení skončí chybou.

../_images/r-unpack-proj-match.png

Obr. 207 Kontrola souřadnicového systému při rozbalení dat.

Poznámka

Takto zabalené mapy jsou samozřejmě multiplatformní a lze je přenášet mezi různými operačními systémy, např. z GNU/Linux na MS Windows.

Přenos mapsetů či lokací

Přenášet mapsety či lokace mezi jednotlivými počítači lze snadno. Adresář lokace, resp. mapsetu stačí zabalit do klasického archivu, např. zip.

Důležité

Při přenášení mapsetů platí jedna důležitá podmínka. Mapset může být umístěn pouze do lokace se stejným souřadnicovým systém. V opačném případě dojde k nekozistenci dat, se kterou si GRASS neporadí.