Nastavení, historie, prohlížení výsledků

Nastavení

Nastavení sady nástrojů nalezneme v hlavním menu Zpracování ‣ Možnosti… (Ctrl+Alt+C). Zde můžeme procházet, aktivovat a deaktivovat poskytovatele algoritmů, uživatelské skripty a modely, dále lze přidat jednotlivé funkce do hlavního menu a lišty, nastavit obecné chování při spouštění algoritmů případně nastavit chování konkrétních poskytovatelů. Pro prohledávání nastavení lze využít filtr v horní části okna.

../_images/geoproc_conf.png

Obr. 29 Okno nastavení sady nástrojů.

Obecné nastavení

V obecném nastavení lze nastavit globální chování všech algoritmů (nezávisle na poskytovateli).

../_images/geoproc_obec.png

Obr. 30 Obecné nastavení zpracování.

Vybraná nastavení:

  • Použít název souboru pro název vrstvy - pokud je neaktivní, tak výstupní vrstva nese automaticky vygenerovaný název, většinou související s danou funkcí (např. funkce Obalová vrstva vekt. vrstvy -> vrstva Obalová zóna). V opačném případě se název vrstvy generuje z vytvořeného výstupního souboru, to je vhodné pokud ručně zadáváme název souboru. Pokud v tomto případě ukládáme výstup do dočasných souborů, bude vrstva přebírat název tohoto souboru (např. OUTPUTLAYER.shp nebo jiný, komplikovaný název).
  • Použít pouze pro vybrané prvky - výpočet se provede jen nad prvky ve výběru.
  • Post(Pre)-execution script - možnost nastavit cestu ke skriptům, které se budou automaticky spouštět před nebo po spuštění algoritmů.
  • Styl pro … vrstvy - možnost nastavení uživatelských stylů (symbologie) u různých typů výstupů. Je nutné nastavit cestu k souboru s uloženým stylem.
  • Varovat před spuštěním pokud nesouhlasí SRS vrstev - upozorní pokud chceme provádět analýzy nad daty v různých souřadnicových systémech, nutné např. u překryvných analýz.
  • Výstupní složka - nastavení defaultní výstupní složky kam se mohou ukládat výstupy. V případě, že nechceme aby se výstup uložil pouze do dočasných souborů, zadáme při provádění operace název souboru a ten se uloží do přednastavené složky.
  • Zobrazit definici SRS vrstvy ve výběrových boxech - při výběru vrstev v analýzách uvidíme kromě názvu vrstvy i její EPSG kód.

Nastavení poskytovatelů, modeleru aj.

V nastavení poskytovatelů procesů se hlavně setkáme z možností aktivace a deaktivace poskytovatelů (Activate checkbox). U jednotlivých poskytovatelů potom mohou být další možnosti nastavení, jako v případě uživatelských R skriptů r_logo R scripts, kde můžeme nastavit cestu k našim uživatelským skriptům.

../_images/geoproc_poskyt.png

Obr. 31 Nastavení uživatelských skriptů.

Přidání tlačítka do nástrojové lišty a hlavního menu

V okně nastavení zpracování máme také možnost vytvořit pro jednotlivé algoritmy položku v hlavním menu, přičemž se nám na liště vytvoří tlačítko pro rychlé spouštění. To je vhodné pokud používáme k práci opakovaně několik algoritmů, zejména pak u vytvořených vlastních nástrojů (skripty, modely). K tlačítku v jde nastavit vlastní ikonka.

../_images/geoproc_menu_add.png

Obr. 32 Přidání tlačítka do nástrojové lišty a hlavního menu

../_images/geoproc_menu_add2.png

Obr. 33 Vzled položky v menu a ikonka v nástrojové liště

Historie

V okně historie můžeme procházet historii použitých procesů. Okno lze spustit z menu Zpracování ‣ Historie…, nebo použitím klávesové zkratky Ctrl+Alt+H. Ve složce ALGORITHM najdeme seznam spuštěných procesů s vypsaným Python kódem ve spodní části okna. Tyto procesy lze znovu spustit dvojitým klikem anebo pomocí Python kódu. V okně se mohou objevit i další složky: INFO, ERROR, WARNINGS, ve kterých najdeme další informace nebo chyby ve spouštěných procesech.

../_images/geoproc_histor.png

Obr. 34 Okno historie spuštěných algoritmů.

Prohlížeč výsledků

Některé algoritmy generují jako výstup HTML soubor. Pokud takový algoritmus spouštíme na konci záznamu, tak se nám vypíše text HTML output has been generated by this algorithm (Obr. 35). Okno výsledků slouží k prohlížení tabulek a HTML výstupů. Otevřeme ho z menu Zpracování ‣ Prohlížeč výsledků… nebo použitím klávesové zkratky Ctrl+Alt+R.

../_images/geoproc_html.png

Obr. 35 Informace o vytvoření HTML souboru v záznamu algoritmu.

../_images/geoproc_vysled.png

Obr. 36 Ukázka výsledku z funkce Základní statistiky pro numerická pole.

Ukázky algoritmů generující HTML výstupy

Základní statistiky pro numerická pole (vektor)

Pomocí funkce basic_statistics Základní statistiky pro numerická pole zjistíme základní statistiky týkající se rozlohy velkoplošných chráněných území. Spustíme funkci vybereme požadovanou vrstvu a parametr podle kterého se budou údaje počítat. Výsledek potom zkontrolujeme v prohlížeči výsledků Zpracování ‣ Prohlížeč výsledků….

../_images/geoproc_pract_3.png

Obr. 37 Funkce basic_statistics Základní statistiky pro numerická pole.

Informace (rastr)

Pomocí funkce raster-info Informace (spouští příkaz gdalinfo) zjistíme základní informace o rastru. Výsledek potom zkontrolujeme v prohlížeči výsledků Zpracování ‣ Prohlížeč výsledků….

../_images/geoproc_pract_4.png

Obr. 38 Funkce raster-info Informace (spouští příkaz gdalinfo).