Grafický modelář

Grafický modelář (Graphical modeler) nám umožňuje vytvářet složitější řetězce algoritmů v poměrně jednoduchém prostředí. Snadno si tedy můžeme poskládat posloupnost funkcí, které později můžeme spouštět jako jeden algoritmus nad různýmy daty, a tak si zjednodušit, ale především zrychlit pracovní postup. V této kapitole si popíšeme princip tvorby modelů na jednoduchém ukázkovém příkladu, kdy vytvoříme model, který bude generovat obalové zóny náhodných bodů v námi zvoleném území.

../_images/modeler_sample.png

Obr. 61 Náhled na vytvořený model.