Úvod

Spuštění grafického modeláře

Okno grafického modeláře můžeme otevřít z menu Zpracování ‣ Grafický modelář…, klávesovou zkratkou Ctrl+Alt+M nebo pomocí položky model Vytvořit nový model v okně nástrojů zpracování.

../_images/modeler_menu.png

Obr. 62 Spouštění okna modeláře z hlahvního menu.

Uložené modely lze nálezt mezi ostatními algoritmy v okně nástrojů zpracování, kde jsou strukturovány podle zadaných skupin při tvorbě modelu. Také lze přidávat modely ze souboru (.model) nebo z online kolekce.

../_images/modeler_panel.png

Obr. 63 Modely jako součást okna nástrojů zpracování.

Popis okna

../_images/modeler.png

Obr. 64 Okno grafického modeláře.

Popis jednotlivých částí okna:

 1. V horní části okna máme sadu ikonek pro základní operace (ukládání, export atd.)

  • mActionFileOpen, mActionFileSave, mActionFileSaveAs - ikony pro otevření a uložení souboru .model
  • mActionSaveMapAsImage - export modelu jako obrázku .PNG
  • iconSaveAsConsole - export modelu jako Python skript .py
  • help - editace informací o modelu a nápovědy k modelu
  • run - spustí model
 2. Levá část okna slouží k přidávání prvků do modelu - vstupních parametrů (záložka Vstupy) a Algoritmů (záložka Algoritmy).

 3. Dvě textové pole složí k zadání názvu a skupiny, do které se model zařadí v rámci nástrojů zpracování (před uložením nutné vyplnit).

 4. Hlavní okno modeláře. Zde se skládají, configurují a propojují jednotlivé části modelu.