Interaktivní dotazování

Funkcionalita interaktivního dotazování je dostupná z nástrojové lišty mapového okna grass-info Query raster/vector map(s).

../_images/wxgui-map-query.png

Obr. 51 Podle typu aktuálně zvolené mapové vrstvy či vrstev ve správci vrstev (1) se zobrazí informace rastrového či vektorového charakteru (2).

Rastrová data

Výstup pro rastrová data obsahuje:

  • souřadnice dotazu,
  • barevnou hodnotu přiřazenou na základě tabulky barev,
  • hodnotu rastrové buňky a
  • připadně popisek dané hodnoty.
../_images/raster-query-result.png

Obr. 52 Příklad dotazu na rastrová data.

Vektorová data

Výstup pro rastrová data obsahuje:

  • souřadnice dotazu,
  • kategorii geoprvku, geometrické vlastnosti a informace o připojení vektorových dat (1) a
  • výpis připojených atributů (2).
../_images/vector-query-result.png

Obr. 53 Příklad dotazu na vektorová data.