Atributové dotazy

Atributové dotazy, tj. výběr geoprvků na základě jejich popisných vlastností, lze provádět pomocí správce atributových dat.

Poznámka pro pokročilé

Pokročilejší uživatelé mohou ve svých skriptech využít specializované moduly ze skupiny db.*, viz kapitola Pokročilé dotazování.

Správce atributových dat (Attribute Table Manager) je základním nástrojem pro práci s atributovými daty v GUI systému GRASS. Lze jej spustit z nástrojové lišty správce vrstev grass-table Show attribute data for selected vector map anebo z kontextového menu:

../_images/wxgui-dbmgr-menu.png

Obr. 54 Spuštění správce atributových dat z kontextového menu.

Poznámka pro pokročilé

Správce atributových dat lze spustit i z příkazové řádky jako modul g.gui.dbmgr:

g.gui.dbmgr map=okresy

Dialogové okno správce atributových dat má tři záložky:

Browse data
Prohlížení, dotazování a editace atributových dat (záznamů v tabulce)
Manage tables
Přidání, přejmenování, odebraní sloupce v atributové tabulce
Manage layers
Správa atributových tabulek připojených k vektorové mapě. Tato problematika je ale nad rámec tohoto školení a je probírána v navazující školení pro pokročilé uživatele.

Dotazování

Dotazovat se na atributová data je možné v záložce Browse data a to buď v základním (Simple) anebo interaktivním (Builder) módu, viz kapitola SQL Builder.

Základní mód umožňuje definovat jednoduchou where podmínku typu sloupec <operator> hodnota.

../_images/wxgui-dbmgr-simple-0.png

Obr. 55 Jednoduchý atributový doraz (krok 1 - výběr sloupce pro where podmínku).

../_images/wxgui-dbmgr-simple-1.png

Obr. 56 Jednoduchý atributový doraz (krok 2 - výběr operátoru pro where podmínku).

../_images/wxgui-dbmgr-simple-2.png

Obr. 57 Jednoduchý atributový doraz (krok 3 - určení hodnoty pro where podmínku).

../_images/wxgui-dbmgr-simple-3.png

Obr. 58 Jednoduchý atributový doraz. Výsledek dotazu je automaticky zvýrazněn i mapovém okně.

Poznámka

Vybírat vektorové geoprvky na základě jejich atributů lze i pomocí modulu v.extract, více informací v kapitole Atributový výběr.

Tip

Výběr lze zrušit přes tlačítko Clear.

SQL Builder

Interaktivní (Builder) mód umožňuje zadat SQL SELECT dotazy přímo.

../_images/wxgui-dbmgr-adv-edit.png

Obr. 59 Pokročilé dotazování, SQL SELECT dotaz (výběr se provede pro stisknutí klávesy Enter).

SQL dotaz lze sestavit pohodlně pomocí SQL Builderu:

../_images/wxgui-dbmgr-sq-0.png
../_images/wxgui-dbmgr-sq-1.png

Obr. 60 Správce atributových dat a sestavení dotazu v okně SQL Builderu.