Instalace

Program GeoServer je multiplatformní, lze jej tedy nainstalovat na různé operační systémy. V současnosti jsou oficiálně podporovány MS Windows, Mac OSX, GNU/Linux. V tomto dokumentu je detailně popsán postup instalace pro dvě nejrozšířenější platformy - MS Windows a GNU/Linux. Dále je doplněna možnost instalace s využitím platformy Docker. Kompletní návody pro instalaci na všech dostupních platformách jsou dostupné v oficiální dokumentaci GeoServeru.

Návod