Web Feature Service

Druhý základní protokol, který GeoServer podporuje je Web Feature Service (WFS). WFS umožňuje klientovi ze serveru získat geodata v podobě vektoru s atributy. Obvykle se jedná o kolekci kódovanou v jazyce GML (Geography Markup Language), ale není to podmínkou. Data mohou být vrácena např. ve formátu ESRI Shapefile.

Tip

Více o standardu WFS ve školení Úvod do (open source) GIS.

Základní dotaz WFS

Základní dotaz WFS je možné zaslat přes Layer Preview a vybrat možnost GML pro vrstvu sf:archsites.

Kompletní dotaz zaslaný na stranu serveru najdete v řádku URL (WWW) adresy.

../_images/wfs_basic.png

Obr. 14 Umístění WFS dotazu v prohlížeči.

Danou adresu je možné rozebrat na jednotlivé části, kde oddělovačem je ? a &

http://localhost:8080/geoserver/sf/ows?
service=WFS&
version=1.0.0&
request=GetFeature&
typeName=sf:archsites&
maxFeatures=50

První část před otazníkem je virtuální soubor, kam je dotaz zasílán. Dispečer serveru zašle požadavek na příslušný servlet.

Další části jsou parametry, které určují jak bude výstup vypadat.

Service

Parametr udává název služby (protokolu), která má být využita.

Version

Parametr udává verzi služby (protokolu), která má být využita.

Request

Typ požadavku, který má být obsloužen. V případě WFS je možných několik hodnot, jako hlavní lze uvést GetCapabilities, GetFeature a DescribeFeatureType.

TypeName

Název vrstvy, která má být dotazována.

MaxFeatures

Maximální počet objektů v získané kolekci.

Základní odpověď WFS

Obvyklou odpovědí je kolekce geoprvků. Jejich popis je kódován pomocí jazyka GML.

../_images/wfs_basic_response.png

Obr. 15 Obvyklá odpověď WFS služby.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:FeatureCollection xmlns="http://www.opengis.net/wfs"
xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
xmlns:sf="http://www.openplans.org/spearfish"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.openplans.org/spearfish
http://localhost:8080/geoserver/sf/wfs?
service=WFS&amp;version=1.0.0&amp;request=DescribeFeatureType&amp;typeName=sf%3Aarchsites
http://www.opengis.net/wfs http://localhost:8080/geoserver/schemas/wfs/1.0.0/WFS-basic.xsd">
 <gml:featureMember>
 <sf:archsites fid="archsites.1">
  <sf:the_geom>
  <gml:Point srsName="http://www.opengis.net/gml/srs/epsg.xml#26713">
     <gml:coordinates
     xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" decimal="." cs="," ts=" ">
     593493,4914730
     </gml:coordinates>
    </gml:Point>
  </sf:the_geom>
  <sf:cat>1</sf:cat>
  <sf:str1>Signature Rock</sf:str1>
 </sf:archsites>
 </gml:featureMember>
 <gml:featureMember>
 <sf:archsites fid="archsites.2">
  <sf:the_geom>
  <gml:Point srsName="http://www.opengis.net/gml/srs/epsg.xml#26713">
     <gml:coordinates
     xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" decimal="." cs="," ts=" ">
     591950,4923000
     </gml:coordinates>
    </gml:Point>
  </sf:the_geom>
  <sf:cat>2</sf:cat>
  <sf:str1>No Name</sf:str1>
 </sf:archsites>
 </gml:featureMember>
 ...
</wfs:FeatureCollection>

WFS kolekce

Kolekce v podobě GML obsahuje řadu informací. V hlavičce např. najdeme link na popis dat (pomocí zavolání operace DescribeFeatureType). Samotný obsah je tvořen řadou tzv. gml:featureMember, což jsou jednotlivé geoprvky. Geoprvky mohou být složené, ale obvykle, tak jako v našem případě jsou jednoduché. Tedy sestávají z jednoho objektu (sf:archsites), který je reprezentován jednou geometrií (sf:the_geom) a sadou dalších atributů (sf:cat, sf:str1).

Poznámka

V rámci sekce Demos je řada velmi pěkných příkladů. V případě času se na některé podíváme.