Administrace

Pro práci s nástrojem GeoServer je možné využívat webové GUI, které umožňuje konfigurovat řadu nastavení serveru. Zejména je možné měnit styly a přidávat nová data.

Jinou možností je využití REST API, které je však vhodné pro pokročilé uživatele.

Uživatelské rozhraní administrace serveru

Uživatelské rozhraní je členěno na několik částí. Tyto jsou popsány dále s odkazem na Obr. 8. Pro vstup do administrace je nutné se přihlásit. Implicitní uživatelské jméno je admin a heslo geoserver.

../_images/administrace.png

Obr. 8 Uživatelské rozhraní administrace serveru

About & Status

(Na Obr. 8 označena číslem 1) Sekce umožňující zobrazit informace o stavu serveru, zejména pak log serveru. Dále je zde možné nastavit základní metadata serveru.

Data

(Na Obr. 8 označena číslem 2) Hlavní sekce pro práci se styly a daty.

Services

(Na Obr. 8 označena číslem 3) Sekce umožňující konfiguraci protokolů WMS, WFS a WCS.

Settings

(Na Obr. 8 označena číslem 4) Sekce pro pokročilé uživatele pro optimalizaci práce s rastrovými daty.

Tile Caching

(Na Obr. 8 označena číslem 5) Sekce pro konfiguraci kešování obsahu pomocí dlaždic.

Security

(Na Obr. 8 označena číslem 6) Sekce pro konfiguraci uživatelů a práv přístupu.

Demos

(Na Obr. 8 označena číslem 7) Výborná sekce s různými příklady a nástroji.

Tools

(Na Obr. 8 označena číslem 8) Zatím obsahuje pouze nástroj pro nahrání testovacích dat.

Service Capabilities

(Na Obr. 8 označena číslem 9) Schopnosti služeb, které server poskytuje.