GNU/Linux - Ubuntu

Instalace programů napsaných v jazyce Java spočívá v instalaci JRE (Java Runtime Environment). JRE bývá obvykle již v systému Ubuntu k dispozici. Pokud tomu tak není, je jeho instalace založená na tzv. balíčcích, které jsou k dispozici v repozitářích. Existuje řada verzí JRE, základní open source verze dostupná ve všech repozitářích by měla pro běh serveru dostačovat.

Instalace JRE

Instalace v terminálu, předpokládá zadání pouze jednoho příkazu.

Instalace JRE z příkazové řádky

sudo apt install openjdk-8-jre

Poznámka

Je možné, že JRE nebude v repozitáři. Pak je nutné repozitář přidat.

sudo add-apt-repository ppa:openjdk-r/ppa
sudo apt update
sudo apt install openjdk-8-jre

Instalace GeoServer

Pro účely školení a seznamování se s nástrojem GeoServer je vhodná varianta Platform Independent Binary (http://geoserver.org/download/). Jedná se o zip archiv, který je možné rozbalit kdekoli na disk. Nedoporučují se adresáře s diakritikou a mezerami.

Rozbalení archivu by obvykle již mělo stačit pro spuštění serveru. V případě starších verzí nebo v případě nestandardních cest je nutné specifikovat umístění JRE (viz Řešení problémů s instalací).

Řešení problémů s instalací

V případě problémů se spuštěním je nutné upravit spouštěč serveru, tak aby věděl, kde je k dispozici JRE. Přesuneme se do adresáře bin rozbaleného serveru. Zjistíme kde se nachází JRE. Upravíme spouštěč startup.sh přidáním informace o umístění JAVA_HOME.

V souboru geoserver-verze/bin/startup.sh nastavíme cestu k instalaci JRE, např.

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjre-amd64

Další možnosti instalace

Další možností instalace je využití servlet kontejneru (např. Tomcat nebo JBOSS). Tomcat nebo JBOSS se instaluje pomocí balíčků. GeoServer se pak instaluje nakopírováním Web Archive (soubor s příponou WAR) do struktur Tomcat nebo JBOSS.

Poznámka

Tento způsob instalace GeoServeru není pro začátečníky vhodný.