Knihovna Rasterio

Knihovna Rasterio je opět dílo zejména Seana Gilliese (podobně jako Fiona či Shapely), tentokrát v rámci jeho působení ve firmě MapBox. Rasterio je knihovna pro práci s rastrovými geografickými datovými sadami. Na pozadí Rasterio používá spolehlivou knihovnu GDAL.

Rasterio pracuje s objekty knihovny NumPy (podobně jako dříve zmíněná Fiona pracuje s objekty JSON). Autor tvrdí, že Rasterio se vyslovuje [raw-STEER-ee-oh] a měla by práci s rastrovými daty udělat více zábavnou a produktivnější.