Úvod do jazyka Python

Psát programy v jazyce Python lze buď interaktivně nebo do souboru. Při interaktivním způsobu práce spustíme interpret jazyka Python přímo v terminálu a postupně do něj píšeme příkazy a potvrzujeme klávesou Enter. Interpret jazyka Python spustíme příkazem python:

Poznámka

V těchto letech (!) procházíme složitou fází přechodu mezi dvěma ne-zcela kompatibilními verzemi jazyka Python - 2 a 3. Další text se bude opírat o Python 3. Na některých systémech jej musíte pustit příkazem python3.

$ python3
Python 3.4.3+ (default, Oct 14 2015, 16:03:50)
[GCC 5.2.1 20151010] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

Virtualenv

Python virtualenv je způsob, jak vytvořit lehké virtuální prostředí pro běh aplikací napsaných v Pythonu. Každý program má určité závislosti (potřebné knihovny, programy třetích stran), časem zjistíte, že potřebujete další verze těchto závislostí, které jsou pro různé projekty různé a navzájem nekompatibilní.

Virtualenv vám umožní do tohoto chaosu přivézt trochu struktury. Virtualenv je adresář s kopiemi knihoven (v patřičných verzích). Adresář je většinou uložený přímo u programu.

Poznámka

Pro pokročilejší použití virtualenv je určitě vhodné použít virtualenv wrapper, který vám umožní ukládat virtuální prostředí do centrálního jednoho adresáře.

virtualenv -p /usr/bin/python3 program_venv
Running virtualenv with interpreter /usr/bin/python3
Using base prefix '/usr'
New python executable in program_venv/bin/python3
Also creating executable in program_venv/bin/python
Installing setuptools, pip...done.

Vytvoří pro Python-3 virtuální prostředí v adresáři program_venv. Následně musíme virtuální prostředí aktivovat:

source program_venv/bin/activate

Od této chvíle pracujeme ve virtuálním prostředí a cokoliv nainstalujeme (prostřednictvím pip install) bude uloženo do ./program_venv/lib/python3.5/. Většinou nám to indikuje i prompt v příkazové řádce upozorňujícím textem.

Virtuální prostředí opustíme příkazem

deactivate

První program

V interpretu jazyka Python můžeme napsat první krátký program. Tradice velí začít pozdravem „Ahoj světe!“ vypsaným do terminálu. Interpret jazyka Python interpretuje námi napsaný program:

>>> print('Ahoj, světe!')
Ahoj, světe!
>>>

Stejný program můžeme uložit do souboru s koncovou .py a vykonat jej jako celek (o ukládání programů do souborů ale bude další část).

#!/usr/bin/env python

print('Ahoj, světe!')

Obsah

Licence

Tato část cituje z kurzů PyLadies a je šířena pod kompatibilní licencí (CC BY-SA 4.0).

Todo

  • Předělat příklady, aby více odpovídaly prostředí prostorových dat