Práce s rastrovými daty

Rastrová data mohou být v porovnání s vektorovými daty často řádově objemnější. Tomu je třeba přizpůsobit práci s nimi. Rastrová data jsou většinou uspořádané do matice hodnot v číselné podobě.

Tip

Více k rastrové reprezentaci ve školení Úvod do GIS.

Pro práci s rastrovými geodaty se "tradičně" používá knihovna GDAL. Knihovna GDAL je nízkoúrovňová, přistupuje k datům pokud možno efektivním způsobem. Alternativou ke knihovně GDAL je Rasterio, která je nad touto knihovnou postavena. Jedná se o jakousi analogii ke knihovnám OGR a Fiona pro práci s vektorovými daty.

Poznámka

Téma GDAL je více popsáno ve školení GeoPython pro pokročilé.