Transformace souřadnic

Na závěr malá odbočka k souřadnicovým systémům a Python rozhraní pro knihovnu Proj4 - PyProj.

V následujícím příkladu si ukážeme převod ze systému S-JTSK (EPSG:5514) do WGS-84 (EPSG:4326):

import pyproj
sjtsk = pyproj.Proj("+init=epsg:5514")
wgs = pyproj.Proj("+init=epsg:4326")
print (sjtsk(-868208.53, -1095793.57, inverse=True))
(12.807805435216094, 49.45302198345776)