Nahrání rastrových údajů

Rastrová data je možné do prostředí QGIS přidat kliknutím na tlačítko mActionAddRasterLayer Přidat rastrovou vrstvu, výběrem z lišty menu Vrstva ‣ Přidat vrstvu ‣ Přidat rastrovou vrstvu nebo současným stlačením kláves Ctrl+Shift+R. Na obr. 1 je znázorněna rastrová vrstva dmt.tiff z datasetu EU-DEM (GeoTIFF).

../_images/add_raster.png

Obrázek 1: Nahrání rastrové vrstvy do QGIS.

Poznámka

Pokud by se vrstva nezobrazila v mapovém okně jako je to na obr. 1, je zapotřebí kliknout pravým tlačítkem na jméno vrstvy a zvolit mIconZoom Přiblížit na vrstvu.

Tip

V případě potřeby přidržením klávesy Ctrl v dialogu vybírání souborů lze současně nahrát vícero vrstev najednou.