Použití rastrového kalkulátoru

Při tvorbě mapy orientace vůči světovým stranám je lepší reklasifikovat (rozdělit) rozsah hodnot do kategorií sever (1), východ (2), jih (3) a západ (4), přičemž sever znamená a východ 90°. Jednou z možností je využití tzv. rastrového kalkulátoru, konkrétně mActionShowRasterCalculator Rastrový kalkulátor.

Rastrový kalkulátor souvisí s mapovou algebrou. Jedná se o matematické operace s rastrovými mapami, které jsou reprezentovány jako matice čísel s prostorovým umístěním. Pomocí mapové algebry je možné matematickými, ale i jinými operacemi kombinovat více rastrových vrstev a vytvářet tak nové vrstvy.

../_images/rstcalculator.png

Obr. 111 Princip mapové algebry.

Pokud jsme mapu orientací nazvali aspect, výraz bude vypadat následovně: (("aspect@1"  >= 315)  AND  ("aspect@1" < 45)) * 1 + (("aspect@1" >= 45)  AND  ("aspect@1" < 135)) * 2 + (("aspect@1"  >= 135)  AND  ("aspect@1" < 225)) * 3 + (("aspect@1"  >= 225)  AND  ("aspect@1" < 315)) * 4. Reklasifikované vrstvě následně nastavíme barevnost a popisy (Obr. 112 a Obr. 113).

../_images/nesw.png

Obr. 112 Reklasfikace orientace svahů vůči světovým stranám pomocí mapového kalkulátoru.

../_images/aspect_recl.png

Obr. 113 Reklasifikovaná mapa orientací svahů vůči světovým stranám.

Poznámka pro pokročilé

Při reklasifikacích se obvykle používá modul systému GRASS r.reclass (viz školení GRASS GIS pro začátečníky). Na to je však potřebné nainstalovat zásuvný modul GRASS, který není dostupný v každé verzi QGIS. Cílem bylo ukázat, že reklasifikace je možná i bez pluginů.