Export rastrových údajů

Existuje množství rastrových formátů, které jsou obvykle odlišené dle přípony souborů. Díky knihovně GDAL umožňuje QGIS export do velkého množství různých běžně používaných formátů.

Data je možné exportovat dvěma způsoby. Pokud potřebujeme vrstvu uložit (exportovat) v tom samém formátu, protože pracujeme například jenom s částí zájmového území, použijeme volbu Uložit jako. Tato volba je dostupná z kontextového menu na vybranou vrstvou. Objeví se dialogové okno, kde se dá nastavit režim výstupu (surová data nebo vykreslený obrázek), název, souřadnicový systém, rozsah, rozlišení, možnosti vytvoření a další parametry nově exportované vrstvy. Po spuštění se nová vrstva přidá do mapového okna (Obr. 100).

../_images/saveas1.png

Obr. 100 Export rastrové vrstvy pomocí Uložit rastrovou vrstvu jako ….

Pokud potřebujeme rastrovou vrstvu uložit v jiném formátu, použijeme Rastr ‣ Převod ‣ Převést na jiný formát (Obr. 101). V dialogovém okně nastavíme vstupní vrstvu, cílový souřadnicový systém a ostatní dle potřeby.

../_images/menu_prevod.png

Obr. 101 Export rastrové vrstvy do jiného formátu.