Začínáme

Na úvod si ukážeme přístup k datům uložených v databázi z prostředí desktopového programu QGIS.

Poznámka

Více o tomto programu se dozvíte na školení QGIS pro začátečníky.

Zobrazujeme data v QGIS

Vektorová data uložená v geodatabázi PostGIS je možné načíst buď z menu Vrstva ‣ Přidat vrstvy ‣ Přidat vrstvu PostGIS anebo z nástrojové lišty aplikace QGIS mActionAddPostgisLayer. Další možností je použít datový prohlížeč.

Objeví se dialog, ve kterém definujeme parametry nového připojení k databázi.

../_images/qgis-postgis-new.png

Nastavíme:

  • název spojení (1)
  • hostitel (adresa serveru, pokud je to localhost, nemusíme vyplňovat) (2)
  • databáze, ke které se chceme připojit (3)
  • uživatelské jméno a heslo pro připojení k databázi (4)
../_images/qgis-postgis-new-settings.png

Poznámka

Při opětovném připojení je vhodné si uživatelské jméno a popřípadě i heslo uložit na lokální disk. V tomto případě nás QGIS upozorní, že ukládáme přihlašovací údaje do nešifrovaného souboru.

../_images/qgis-pg-conn-warning.png

Nastavení připojení k databázi nejprve otestujeme a poté potvrdíme.

Poznámka pro pokročilé

Připojení k databázi z příkazové řádky

psql gismentors -U skoleni -W -h training.gismentors.eu

Následně se již můžeme k databázi připojit

../_images/qgis-postgis-connect.png

a vybrat vektorové vrstvy, které chceme z geodatabáze načíst.

../_images/qgis-postgis-layers.png

Datový prohlížeč

Připojení k databázi PostGIS je možné definovat i v rámci datového prohlížeče.

../_images/qgis-catalog-new.png

Po připojení k databázi vybranou vektorovou vrstvu jednoduše přetáhneme z datového prohlížeče do mapového okna.

../_images/qgis-catalog-layer.png

Editujeme vektorová data

QGIS umožňuje editaci různých formátů vektorových dat včetně dat uložených v geodatabázi PostGIS. Přepnout danou vektorovou vrstvu do editačního módu je možné z kontextového menu

../_images/qgis-edit-menu.png

anebo nástrojové lišty QGISu mIconEditable.

Po přepnutí do editačního módu se vektorová vrstva zobrazí včetně lomových bodů (červené křížky).

../_images/qgis-edit-mode.png

Editační nástrojová lišta QGISu umožňuje

../_images/qgis-edit-toolbar.png
A přidávat nové prvky
M přesunovat existující prvky
N modifikovat uzly (přidávat, mazat a přesunovat)
D smazat vybrané prvky
C vyjmout vybrané prvky
O kopírovat vybrané prvky
P vložit prvky

Příklad přidání nového prvku

Z nástrojové lišty vybereme nástroj pro přidávání nového prvku mActionCapturePolygon.

Lomové body nového prvku volíme stisknutím levého tlačítka myši. Poslední uložený lomový bod můžeme vrátit zpět pomocí klávesy Backspace.

../_images/qgis-edit-new-feature.png

Editaci prvku ukončíme stisknutím pravého tlačítka myši. Poté se objeví dialog pro zadání atributů nově přidaného prvku.

Tip

Více k tématu editace ve školení QGIS pro začátečníky.