Poznámky k instalaci a obnově databáze

GNU/Linux

Z distribučního balíčku dané Linuxové distribuce.

Ubuntu / Debian

sudo apt install postgis

MS Windows

Ukážeme si doporučený postup instalace pomocí PostgreSQL from EnterpriseDB instalátoru.

../_images/instalace-win-0.png

Obr. 17 Zvolíme verzi PostgreSQL k instalaci.

Poznámka

Instalátor může ještě před svým startem vynutit instalaci Microsoft Visual C++ Redistributable, pokud není na hostitelském počítači dostupný.

../_images/instalace-win-1.png
../_images/instalace-win-2.png

Obr. 18 Určíme adresář na disku, kam se PostgreSQL nainstaluje.

../_images/instalace-win-3.png

Obr. 19 Doporučujeme nainstalovat všechny kompomenty včetně konzolových nástrojů a PgAdmin 4. Stack Builder je nutností pro navazující instalaci PostGIS.

../_images/instalace-win-4.png

Obr. 20 V dalším kroku zvolíme adresář, kam se budou ukládat uživatelská data (mohou být velká podle toho k čemu budete databázi využívat).

../_images/instalace-win-5.png
../_images/instalace-win-6.png

Obr. 22 Nastavíme heslo administrátora a port, na kterém databázový server poběží.

../_images/instalace-win-7.png

Obr. 23 Doporučujeme nastavit locales. Instalaci dokončíme, dalším krokem bude instalace PostGIS.

../_images/instalace-win-9.png

Obr. 24 Nástroj StackBuilder se spustí automaticky.

../_images/instalace-win-10.png

Obr. 25 Zvolíme databázový server, do kterého chceme doinstalovat PostGIS.

../_images/instalace-win-11.png

Obr. 26 V prostředí Stack Builderu v sekci Spatial Extensions zvolíme verzi PostGIS podle toho, zda jste nainstalovali 32 anebo 64bitovou verzi PostgreSQL. Adresář s nainstalovaným PostgreSQL by měl instalátor detekován automaticky.

../_images/instalace-win-12.png
../_images/instalace-win-13.png

Obr. 27 Volitelně můžete vytvořit databázi PostGIS se vzorovými daty. Tento krok není ale nutný.

../_images/instalace-win-15.png

Obr. 28 Před samotnou instalací PostGIS musíme zadat již dříve definováné administrátorské heslo, viz Obr. 21.

Poznámka

V PostGIS lze pracovat i s rastrovými daty, viz školení PostGIS pro pokročilé. Pokud plánujeme s takovými daty pracovat, tak musíme tuto funkcionalitu aktivovat již při instalaci PostGIS.

../_images/instalace-win-16.png
../_images/instalace-win-17.png
../_images/instalace-win-18.png

Po úspěšné instalaci PostgreSQL a PostGIS spustíme aplikaci PgAdmin 4, pomocí které lze naimportovat školící databázi GISMentors.

Import databáze GISMentors

Soubor ke stažení: http://training.gismentors.eu/geodata/postgis/gismentors.dump

Databázi GISMentors lze naimportovat z grafické aplikace PgAdmin 4 anebo z příkazové řádky.

PgAdmin

../_images/restore-db-1.png

Obr. 29 Po připojení k databázovému serveru vytvoříme novou databázi.

../_images/restore-db-2.png

Obr. 30 Databázi nazveme „gismentors“.

../_images/restore-db-3.png

Obr. 31 Z kontextového menu nad databázi zvolíme funkci „Obnovit“.

../_images/restore-db-4.png
../_images/restore-db-5.png

Obr. 32 V dialogu pro výběr souboru zvolíme dávku „gismentors.dump“ (je potřeba nastavit masku na „All files“).

../_images/restore-db-6.png

Obr. 33 V sekci „Volby obnovení“ zaškrtěte „Do not save - owner“.

Důležité

Tato volba je důležitá, jinak skončí import chybou!

../_images/restore-db-7.png

Z příkazové řádky

wget http://training.gismentors.eu/geodata/postgis/gismentors.dump
createdb gismentors
pg_restore gismentors.dump | psql gismentors

Tip

Kompletní skript pro Bash ke stažení zde.