Testování

Z databáze RUIAN jsme stáhli data obce 573108 (Libáň) a pomocí ogr2ogr jsme je nahráli do databáze PostgreSQL:

ogr2ogr -f PostgreSQL PG:"dbname=ruian2 host=ruian2.crwpqfeduzzg.us-west-2.rds.amazonaws.com user=ja***** password=r*******db" -s_srs "+init=epsg:5514" -t_srs "+init=epsg:3857" ~/Stažené/20161231_OB_573108_UKSH.xml.gz

Nakonfigurovali jsme lokálně běžící instanci TinyOWS:

<tinyows online_resource="http://localhost/cgi-bin/tinyows"
    schema_dir="/usr/share/tinyows/schema/"
    check_schema="0" >

 <pg host="ruian2.crwpqfeduzzg.us-west-2.rds.amazonaws.com" user="j*****" password="r***********db" dbname="ruian2" port="5432"/>

 <metadata name="TinyOWS Server"
      title="TinyOWS Server - Demo Service" />

 <contact name="GISMentors" site="http://gismentors.cz" email="info@gismentors.cz"
     individual_name="Jachym Cepicky" position="Lector" />

 <layer retrievable="1"
    writable="1"
    ns_prefix="ruian"
    ns_uri="http://gismentors.cz/ruian/roads/"
    name="streets"
    table="ulice"
    title="Ruian streets" />

</tinyows>

A otestovali příkazem wget:

wget -O - "http://localhost/cgi-bin/ruianwfs?service=wfs&request=getcapabilities"

Výsledek je WFS_Capabilities dokument:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<WFS_Capabilities version='1.1.0' updateSequence='0' xmlns='http://www.opengis.net/wfs' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:ogc='http://www.opengis.net/ogc' xmlns:gml='http://www.opengis.net/gml' xmlns:ows='http://www.opengis.net/ows' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' xsi:schemaLocation='http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd' >
 <ows:ServiceIdentification>
 <ows:Title>TinyOWS Server - Demo Service</ows:Title>
 <ows:ServiceType>WFS</ows:ServiceType>
 <ows:ServiceTypeVersion>1.0.0</ows:ServiceTypeVersion>
 <ows:ServiceTypeVersion>1.1.0</ows:ServiceTypeVersion>
 </ows:ServiceIdentification>
 <ows:ServiceProvider>
 <ows:ProviderName>GISMentors</ows:ProviderName>
 <ows:ProviderSite xlink:href="http://gismentors.cz" />
 <ows:ServiceContact>
  <ows:IndividualName>Jachym Cepicky</ows:IndividualName>
  <ows:PositionName>Lector</ows:PositionName>
  ....

Přidání nové vrstvy WFS do programu QGIS:

Poznámka

Pro hladký průběh je potřeba explicitně nastavit verzi WFS 1.0 a check_schema parametr v konfiguraci TinyOWS musí být nastaven na 0.

../../_images/wfs-new.png

Obr. 2 Přidání služby WFS

../../_images/wfs-add.png

Obr. 3 Přidání nové vrstvy ze služby WFS

../../_images/qgis-wfs.png

Obr. 4 Zobrazení vrstvy WMS ortofoto, dat z databáze PostgreSQL přímo a prostřednictvím služby WFS

Nyní můžeme data upravovat

../../_images/edit1-wfs.png

Obr. 5 Zahájíme editaci

../../_images/edit2-wfs.png

Obr. 6 Provedeme změny

../../_images/edit3-wfs.png

Obr. 7 Uložíme změny - změny se propíšou do databáze a po překreslení jsou obě vrstvy opět stejné.