MapServer Suite

MapServer Suite (http://mapserver.org/products.html) je soubor projektů postavený okolo knihoven původně vyvíjených pro MapServer. Jedná se zejména o

MapServer
Vlastní program MapServer - zejména pro poublikaci rastrových a vektorových dat. MapServer je napsán v programovacím jazyce C a je tedy nejrychlším programem svého druhu (ve své kategorii). O MapServeru je celý tento dokument.
MapCache
Pro ještě rychlejší produkci dat je zde projekt MapCache, sloužící k tvorbě a udržování dlaždicových cachí. V nových verzích podporuje i vektorové formáty.
TinyOWS
Na rozdíl od MapServeru, který podporuje v základu pouze publikační část standardu OGC Web Feature Service (WFS), přidává TinyOWS podporu pro transakční WFS-T. Tímto způsobem lze editovat vektorová data uložená na serveru v databázi PostgreSQL/PostGIS <http://postgis.org>_.