Úvod

MapServer je mapový server. Slouží k publikování prostorových dat a k základním analýzám nad prostorovými daty. MapServer podporuje celou řadu služeb OGC a vlastní proprietární verzi aplikačního rozhraní.

MapServer nemá grafické uživatelské rozhraní - ovládá se pomocí (většinou) ručně vytvořeného textového souboru.

# Příklad mapy se dvěma vrstvami.
# Původní zdroj: http://mapserver.org/tutorial/example1-2-map.html#example1-2-map

# Řádky uvozené znamek '#' jsou považovány za komentář

# MapFile začíná klíčovým slovem `MAP` a rozpadá se do hierarchických sekcí
# Každá sekce začíná klíčovým slovem, např. `MAP, LAYER, CLASS, PROJECTION,
# ...` a končí slovem `END`
# Pro větší přehlednost se většinou používá odsazení podle úrovně zanoření.

# Sekci `MAP` jsou některé základní definice
MAP
  IMAGETYPE   PNG
  EXTENT     -97.238976 41.619778 -82.122902 49.385620
  SIZE      400 300
  SHAPEPATH   "/ms4w/apps/tutorial/data"
  IMAGECOLOR   255 255 255

  # definice vrstvy je uvozena klíčovým slovem `LAYER`

  LAYER
    NAME     states_poly
    DATA     states_ugl
    STATUS    OFF
    TYPE     POLYGON

    # objekt `CLASS` definuje vzhled vrstvy, legendu pro jednotlivé
    # atributy, podmínky pro zařazení vektorového prvku do legendy
    CLASS
      NAME    "States"

      # a objekt `STYLE` definuje, jak se budou vybrané prvky
      # vykreslovat
      STYLE
        COLOR  232 232 232
      END
    END
  END # Zde končí definice první vrstvy

  LAYER # začátek další vrstvy
    NAME     states_line
    DATA     states_ugl
    STATUS    OFF
    TYPE     LINE

    CLASS
      NAME    "State Boundary"
      STYLE
        COLOR  32 32 32
      END
    END
  END # konec další vrstvy
END # Konec definice MapFilu