TinyOWS

TinyOWS je implementace standardu OGC WFS-T na straně serveru pomocí knihoven projektu MapServer. Standard WFS umožňuje stahovat vektorové objekty ze serveru, transakční WFS umožňuje jejich editaci.

Na WFS-T lze také pohlížet jako na aplikační rozhraní k prostorové databázi. TinyOWS je programováno s podporou pro PostgreSQL/PostGIS. TinyOWS umí pracovat se standardním konfiguračním souborem pro MapServer - mapfile - nebo s vlastním formátem konfigurace (XML).

Poznámka

TinyOWS v součastnosti (2017) podporuje pouze verzi 1.0 a 1.1 standardu WFS. To je potřeba mít na paměti např. v souvislosti s implementací INSPIRE, který vyžaduje WFS 2.0.