MS Windows

Systém QGIS je možné pod MS Windows nainstalovat dvěma způsoby:

  1. pomocí samostaného instalátoru
    • pro začátečníky
    • dostupná dlouhodobá stabilní verze, ale i nejnovější (krátkodobá)
  2. v rámci OSGeo4W instalátoru
    • pro pokročilejší uživatele
    • komplexnější řešení umožňující instalaci dalšího softwaru distribuovaného pod hlavičkou OSGeo

Oba uvedené způsoby jsou dostupné přímo ze stránek QGIS.

../_images/qgis_windows_download.png

Obr. 7 Nabídka instalací pro MS Windows.

Samostatný instalátor

Pokud si uživatel zvolí samostatnou instalaci, tak je nutné, aby si vybral již danou verzi. K dispozici je dlouhodobá stabilní verze (LTS), nebo krátkodobá verze. Krátkodobé verze mají sloužit pro zveřejňování nových funkcionalit v kratších intervalech.

Tip

Pro začínající uživatele je dobré začít nejnovější verzí - není potřeba instalovat dlouhodobou stabilní verzi.

Pak je nutné zvolit instalaci kompatibilní s vaším operačním systémem. Zda je váš systém 32 bitový nebo 64 bitový zjistíte otevřením složky „Počítač“, klik pravým tlačítkem do složky, z nabídky vybrat vlastnosti. V novém okně lze zjistit typ systému.

../_images/install_pc.png

Obr. 8 Složka „Počítač“.

../_images/install_pc_type.png

Obr. 9 Typ operačního systému.

Proces instalace

Po výběru verze k instalaci se tento stáhne a spustí (jako správce). Samotná instalace má 5 kroků, které jsou zobrazeny a popsány níže.

../_images/install_1.png

Obr. 10 Spuštění instalátoru.

../_images/install_2.png

Obr. 11 Licenční podmínky.

../_images/install_3.png

Obr. 12 Adresář, kde se QGIS nainstaluje.

../_images/install_4.png

Obr. 13 Volba rozsahu instalace (je možné zvolit i ukázkovou datovou sadu z nabídky).

../_images/install_5.png

Obr. 14 Dokončení instalace.

Pok úspěšné instalaci se na pracovní ploše i v nabídce Start objeví položka QGIS 2.10.1, kterou je možné jednoduše spustit.

OSGeo4W instalátor

Instalátor OSGeo4W je dostupný na adrese: https://trac.osgeo.org/osgeo4w/.

Pokud si uživatel zvolí tento instalátor, tak se nejedná jenom o instalaci QGISu, ale i dalších součástí jako např. GRASS GIS, SAGA GIS a další. I zde si můžete vybrat mezi dlouhodobou stabilní nebo krátkodobou verzi QGISu. Instalátor funguje podobně jako ten pro samostatnou instalaci QGISu a není potřebné ho popisovat samostatně.

Poznámka

Tento způsob instalace QGISu není pro začátečníky vhodný.