GNU/Linux - Ubuntu

Instalace programů v systému Ubuntu je založená na tzv. balíčcích, které jsou k dispozici v repozitářích. Některé repozitáře můžou obsahovat starší verze systému QGIS, proto je nutné dbát na způsob instalace. Instalace v Ubuntu je popsána ve dvou základních způsobech - instalace přes Terminál a pomocí Centra softweru pro Ubuntu.

Terminál

Podrobný postup jak nainstalovat požadovanou verzi (Latest/Long Term) lze nálezt v instalační příručce v QGIS dokumentaci. Zde také naleznete odkazy na repozitáře těchto verzí.

Instalaci můžeme provézt dvěma základními způsoby, a to buď se závislostmi na repozitáři ubuntugis či nikoliv. V obou případech musíme přidat repozitář do zdroju softwaru systému (přes aplikaci software-sources nebo editací souboru /etc/apt/sources.list. Zdoje přidáme v následujícím tvaru:

Přidání repozitářů pro instalaci QGIS z příkazové řádky

deb     *repository* *codename* main
deb-src *repository* *codename* main

V případě, že chcete instalovat QGIS se závislostmi na repozitáři ubuntugis, ale ještě jej nemáte ve zdrojích, je nutné přidat:

Přidání repozitářů pro instalaci QGIS z příkazové řádky

deb     http://ppa.launchpad.net/ubuntugis/ubuntugis-unstable/ubuntu
*codename* main

nebo přímo v terminálu zadat příkaz:

Přidání repozitářů pro instalaci QGIS z příkazové řádky

sudo add-apt-repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable

Příklad pro případnou instalaci LTR verze na Ubuntu 16.04 (LTS) Xenial bez ubuntugis:

Instalace QGIS z příkazové řádky

deb     http://qgis.org/debian-ltr xenial main
deb-src http://qgis.org/debian-ltr xenial main

Samotný příkaz k instalaci:

Instalace QGIS z příkazové řádky

sudo apt-get update
sudo apt-get install qgis python-qgis qgis-plugin-grass

V některých pípadech je poro instalaci nutné přidat klíč:

Instalace QGIS z příkazové řádky

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-key
073D307A618E5811

Centrum softwaru pro Ubuntu

Jedná se o jednoduchého grafického správce balíčků umožňující jejich instalaci. Je dostupný z menu přes ikonu aplikace_ikona. Ve vyhledávacím okně lze zadat „QGIS“ a následně se vypíšou všechny dostupné aplikace. Pomocí tlačítka Další informace lze otevřít detailní popis nabízeného systému. Hlavní informací je zejména verze systému QGIS, kterou instalací získáme. Samotnou instalaci lze provést tlačítkem Nainstalovat.

../_images/centrum_soft.png

Obr. 6 Výběr QGISu přes Centrum softwaru pro Ubuntu.