Instalace

Vývoj projektu QGIS začal v roce 2002 pod názvem Quantum GIS. Verze 1.0.0 vyšla v lednu 2009. Později projekt změnil jméno na QGIS.

../_images/qgis_versions.png

Obr. 5 Úvodní obrazovka verze 1.0.0 a 2.10.

Program QGIS je multiplatformní, lze jej tedy nainstalovat na různé operační systémy. V současnosti jsou oficiálně podporovány MS Windows, Mac OSX, GNU/Linux, Android (experimentální). V tomto dokumentu je detailně popsán postup instalace pro dvě nejrozšířenější platformy - MS Windows a GNU/Linux. Kompletní návody pro instalaci na všech dostupních platformách jsou dostupné zde

Návod