GISMentors | Školení GRASS GIS | QGIS | PostGIS | GeoPython

Úvod

_images/qgis_logo1.png

QGIS je Open Source geografický informační systém (GIS) publikovaný pod všeobecnou licencí GNU GPL. Projekt QGIS vznikl v roce 2002, verze s označením 1.0 vyšla později v roce 2009. Mezi hlavní výhody patří zejména rychlost vývoje a rozšiřování jeho funkcionality. Licence GNU GPL umožňuje používání software i pro komerční účely. Podstatné je, že umožňuje i modifikaci zdrojového kódu a jeho následné šíření.

Současným konceptem ve vývoji je pravidelné a intenzivní publikování nových verzí. Dlouhodobá stabilní verze (LTR) je doplněna dvěma krátkodobými verzemi.

Důležité

Školení je zaměřeno na aktuální LTR verzi QGIS 2.14 Essen. V jiných verzích není zaručena funkčnost uvedených příkladů. Dále předpokládáme zapnutou českou lokalizaci. Obsahově navazuje na školení QGIS pro začátečníky.

Poznámka k datové sadě GISMentors

Data ke školení jsou stažitelná jako zip archiv (436 MB), rastrová data DMT (97 MB). Datová sada GISMentors je založena na datech pocházejících pouze z otevřených či veřejných zdrojů jako je EU-DEM, RÚIAN, OpenStreetMap, Dibavod, AOPK a IPR.

Varování

Toto je pracovní verze školení, která je aktuálně ve vývoji!

Obsah

Dodatky

O dokumentu

Text dokumentu je licencován pod Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

_images/cc-by-sa.png

Verze textu dokumentu: 1.0 (sestaveno 25.02.2019)

Text dokumentu

Zdrojové texty školení jsou dostupné na adrese: