Topologie vektorových dat

Jak již bylo uvedeno v úvodní části, vektorová data jsou v prostředí GRASS uložena v nativním topologickém formátu. Znamená to, že nad nimi můžeme rychleji provádět celou řadu operací, které jsou v netopologickém formátu daleko náročnější. Toto je na druhou stranu vyváženo náročnější správou dat a potenciálně větším nebezpečím jejich poškození.

Pokaždé, když je vytvořena nová vektorová mapa či změněna již existující mapa, je vždy nově vytvořena topologie vektorových prvků v mapě. Tu můžeme znovu vybudovat také manuálně modulem v.build, který můžete spustit z menu Vector ‣ Topology maintenance ‣ Create or rebuild topology.

Příklad opravy topologických chyb

Pro práci s topologií vektorových dat slouží především modul v.clean (Vector ‣ Topology maintenance ‣ Clean vector map). Tento modul je zásadní v okamžiku, kdy vektorová mapa obsahuje topologické chyby např. po importu dat.

WARNING: 3742 areas represent more (overlapping) features, because polygons
      overlap in input layer(s). Such areas are linked to more than 1
      row in attribute table. The number of features for those areas is
      stored as category in layer 2
6361 input polygons
Total area: 7.891444e+10 (13448 areas)
Overlapping area: 4.078277e+02 (3742 areas)
Area without category: 3.879863e+02 (3327 areas)

Data obsahující topologické chyby je potřeba před dalšími analýzami opravit. V opačném případě budou výsledkem opět chybová data. Například v případě spojení polygonů obcí v ČR nevznikne celistvá plocha reprezentující území ČR, ale několik děr a to díky mezerami mezi vstupními polygony. Vstupní data v tomto případě obsahuje nejen překrývající se polygony ale i tzv. mezery.

../_images/dissolve-errors.png

Obr. 143 Výsledek spojení polygonů obcí nad daty, které obsahují topologické chyby.

Co se týče polygonových dat, většina topologických chyb může být opravena odstraněním ploch s relativně malou výměrou, tj. ploch, které reprezentují části, kde dochází k překryvu či mezerám mezi vstupními polygony. V našem případě bude stačit odstranit plochy s výměrou menší než 10m2.

v.clean input=obce_broken output=obce type=area tool=rmarea thresh=10
../_images/dissolve-ok.png

Obr. 144 Výsledek spojení polygonů obcí po opravě topologických chyb.

Poznámka

Tato problematika je podrobněji rozebrána na portálu FreeGIS.