Vektorová data - OGR

Pro práci s vektorovými geodaty se „tradičně“ používá knihovna OGR (OpenGIS Simple Features Reference Implementation) ta je součástí knihovny GDAL. Knihovna OGR je nízkoúrovňová, přistupuje k datům pokud možno efektivním způsobem. V současnosti knihovna GDAL podporuje více než 100 vektorových GIS formátů.

Driver
ovladač pro čtení a zápis dat
Datasource
zdroj dat, ze kterého a do kterého se čte a zapisuje (soubor, databáze)
Layer
tzv. „vrstva“ - konkrétní sada vektorových prvků - tabulka v databázi (těch je v jednom datovém zdroji více).
Feature
vektorový objekt, který nese atributy a geometrii

Vektorový datový model

../_images/ogr-schema.png

Datasource

Datový zdroj - databáze, soubor.

Layer

V případě souborových formátů je přítomna většinou jedna „vrstva“. Je to zbytečná úroveň, ale OGR tím vytváří univerzálně použitelný datový model.

Podporované formáty

OGR podporuje více než 100 vektorových formátů. Ne všechny jsou zakompilované do verze knihovny na vašem počítači (běžně je nainstalována podpora pro cca 90 formátů).

Spolu s knihovnou se nainstaluje do systému celá řada užitečných programů, některé z nich proberem podrobněji. Jejich úplný seznam najdete na https://gdal.org/programs/index.html