Rastrová data - GDAL

Pro práci s rastrovými geodaty se „tradičně“ používá knihovna GDAL. Knihovna GDAL je nízkoúrovňová, přistupuje k datům pokud možno efektivním způsobem. V současnosti knihovna GDAL podporuje více než 140 rastrových GIS formátů. Datový model

Koncept pro rastrová data do značné míry odpovídá přístupu k vektorovým datům:

Driver
ovladač pro čtení a zápis dat
Datasource
zdroj dat, ze kterého a do kterého se čte a zapisuje
RasterBand
rastrový kanál. U něterých zdrojů dat je jenom jedno pásmo, ale může jich mít teoreticky neomezeně (např. u hyperspektrálních dat).

Rastrový datový model

../_images/gdal-schema.png

Dataset

Soubor kanálů rastrového datového zdroje a některých vlastností, které mají společné

  • Velikost rastru (počet pixelů)
  • Georeferencing
  • Metadata

Souřadnicový systém (Coordinate system)

Reprezentován jako OpenGIS Well Known Text (WKT).

Metadata

Páry klíč-hodnota.

Subdataset

Seznam podřízených datasetů. Většinou seznam kanálů nebo obrázků uložených v jednom datovém zdroji.

Rastrový kanál (Raster band)

Band/channel/layer - kanál, vrstva. Například kanály R, G, B, NIR, …

  • Výška a šířka v pixelech
  • Datový typ (Byte, UInt16, Int16, UInt32, Int32, UInt64, Int64, Float32, Float64, …)
  • Velikost bloku
  • Metadata, popis
  • NODATA_VALUES
  • STATISICS_*
  • Tabulka barev

Přehledy (Overviews)

Každý přehled je prepresentován jedním Kanálem. Jeho velikost bude různá - v závislosti na rozlišení pixelu.