Úvod do knihovny GDAL

GDAL znamená „Geospatial Data Abstraction Library“. Vyslovujeme „gee-doll“ nebo „gee-dall“ nebo „goo-doll“.

Součástí knihovny GDAL je i knihovan OGR - OpenGIS simple features Reference implementation.

Pamatujte si:

  • gdal* - rastry
  • ogr* - vektory

Příkazy GDAL/OGR

Ve vašem systému je nainstalovaná celá řada příkazů odvozených z knihovny GDAL. Ty pro rastrová data začínají předponou gdal, ty pro vektory začínají předponou ogr

Parametry příkazů

Obecná struktura použití příkazů vypadá následovně:

příkaz [-parametr [hodnota]] [--obecny_parametr] soubor [výstupní_soubor]

Příklad

gdalinfo soubor.tif

gdalwarp -te 15 50 16 51 -t_srs epsg:3857 soubor.tiff vystup.tiff

gdal_translate --formats

Obecné parametry

Všechny příkazy GDAL mají společnou sadu parametrů, které můžete použít pro získání informace o systému:

--help
Rychlá nápověda
--version
Verze knihovny GDAL
--build
Informace o lokální insalaci GDAL
--formats
Seznam všech formátů podporovaných na daném systému
--format <format>
Detailní informace o formátu
--optfile <filename>
Soubor, ze kterého se mají načíst další parametry
--config <key> <value>
Nastavení, které ovlivní běh programů knihovny GDAL
--debug <value>
Vypíše více informativní výstup při běhu programů
--help-general
Dá podrobnější návod k programům

Příklad použití:

gdalinfo --help
gdalinfo --formats
gdalinfo --format gtiff

Na čem stojí GDAL

GDAL nefunguje jako knihovna sám o sobě, je napojen na celou řadu jiných knihoven zásadních pro GIS.

  • Proj4 - pro práci s projekcemi
  • Geos - pro práci s vektorovými daty a řešení topologických úloh
  • SQLite3