Pohledy v SQL

Vytváření pohledu je užitečná funkce SQL databází. Když už se nám povede vytvořit požadovaný SELECT se všemi WHERE podmínkami, relacemi na další tabulky JOIN a aliasy AS, můžeme pro budoucí využití uložit tento výraz jako tzv. pohled VIEW:

CREATE VIEW pozemky AS
     SELECT p.DruhPozemkuKod, p.VymeraParcely, ku.Nazev FROM parcely AS p
     JOIN katastralniuzemi AS ku ON (p.KatastralniUzemiKod = ku.Kod);

V databázi vznikne nová virtuální „tabulka“, se kterou můžeme dále pracovat. Je to přehlednější, než opakovat pokaždé komplikovaný SELECT. Do pohledu ale nemůžeme zapisovat (až na výjimky) a jsou tak rychlé, jak optimalizovaný je SELECT.

Výhoda pohledu je rovněž v tom, že vždy pracuje s originálními daty. Dotaz se tedy vždy provádí znovu.