Úvod do SQL

Jazyk SQL může být i poměrně složitý, my se však podíváme jen na velmi omezenou množinu toho co se s jazykem dá dělat.

Tabulka

Tabulka v jazyce SQL (správně označovaná jako relace - bavíme se o tzv. relačních databázích) se sestává z řádků. Každý řádek reprezentuje objekt (označovaný také jako geoprvek). Objekt je popsán atributy a jejich hodnoty jsou uloženy ve sloupcích (buňkách) tabulky.

../_images/sql0.png

Obr. 14 Tabulka (relace)

Struktura dotazu

Dotaz pokládáme velmi jednoduše. Ptáme se takto:

Vyber mi tyto atributy z této tabulky.

V jazyce SQL pak zapíšeme pomocí klíčových slov SELECT a FROM. Příkaz zakončíme středníkem.

Celý zápis pak vypadá takto:

SELECT atribut1, atribut2 FROM tabulka;

Příklad výběru objektů z tabulky parcely databáze RÚIAN.

SELECT DruhPozemkuKod, VymeraParcely FROM parcely;
../_images/sql1.png

Obr. 15 Dotaz na parcely z RÚIAN v QGIS