Souborové databáze - SQLite

Již před příchodem SQLite existovaly souborové databáze. Jako příklad můžeme uvést kdysi velmi oblíbený MS Access (JET). Výhoda souborového řešení je zejména v tom, že můžeme kdykoli snadno komukoli naši databázi předat. Kdokoliv ji pak může snadno načíst, protože databázový systém SQLite je podporovaný širokou škálou programátorských knihoven. SQLite se využívá často jako pomocná databáze jak v deskopových prostředích, tak v mobilních zařízeních.

V databázi je pak možné se dotazovat pomocí jazyka SQL (Structured Query Language) nebo jiného jazyka.

../_images/sqlite-gui.png

Obr. 9 Prohlížeč DB Browser pro SQLite.

SpatiaLite

SpatiaLite je prostorové rozšíření databáze SQLite. Přidává prostorové datové typy a základní prostorové dotazy a operace dle standardu OGC Simple Features Access.

Tip

Více o standardu Simple Features Access ve školení PostGIS.

K efektivním prostorovým dotazům slouží prostorové indexy v databázi. Samotné dotazy pak realizuje knihovna (ovladač), kterým se aplikace k databázi připojuje.

../_images/spatialite-gui.png

Obr. 10 Prohlížeč spatialite-gui.