GeoPackage

OGC GeoPackage je otevřený standard OGC. Jedná se o formát založený na SQLite. V nejčastěji používané variantě využívá ale i knihovny pro SpatiaLite. Oproti SpatiaLite přidává další struktury a to zejména metadata a také možnosti uložení rastrových dat.

GeoPackage v QGIS - přístup 1

V prostředí nástroje QGIS se můžete na GeoPackage dívat ze dvou pohledů. První z nich je jako na běžný zdroj dat. Pak se pro vás nic nemění a tak jak demonstruje následující obrázek přes např. prohlížeč načtete data.

../_images/geopackage.png

Obr. 11 Načtení GeoPackage v QGIS

Na obrázku vidíme v prohlížeč s rozbaleným souborem ve formátu GeoPackage s obsahem dat z RÚIAN.

GeoPackage v QGIS - přístup 2

Druhý pohled může být přes správce databází. Zde můžete v plné síle využít dotazovací jazyk SQL, včetně prostorových dotazů.

../_images/geopackage2.png

Obr. 12 Správce databází GeoPackage v QGIS