GeoPackage

OGC GeoPackage je otevřený standard OGC. Jedná se o formát založený na SQLite. V nejčastěji používané variantě využívá ale i knihovny pro SpatiaLite. Oproti SpatiaLite přidává další struktury, a to zejména metadata a také možnosti uložení rastrových dat.

V prostředí nástroje QGIS se můžete na GeoPackage dívat ze dvou pohledů.

GeoPackage v QGIS - přístup 1

První z nich přístupuje ke GeoPackage jako k běžnému zdroji dat. Data načteteme např. v prohlížečí, jak ukazuje obrázek níže.

../_images/geopackage.png

Obr. 11 Načtení GeoPackage v QGIS

Na obrázku vidíme v prohlížeči soubor ve formátu GeoPackage s obsahem dat z RÚIAN.

GeoPackage v QGIS - přístup 2

Druhý pohled na formát GeoPackage umožňuje správce databází. Zde můžete v plné síle využísqt dotazovací jazyk SQL, včetně prostorových dotazů.

../_images/geopackage2.png

Obr. 12 Správce databází GeoPackage v QGIS