MBTiles

Jiným příkladem uložení prostorových dat je struktura MapBox Tiles, která umožňuje uložení dlaždic dat, a to jak v rastrové nebo i vektorové formě.

Struktura

Struktura databáze je jednoduchá. Jedná se o dvě tabulky a jeden index. V praxi se využívají spíše pohledy na datovou tabulku. Důležitá je tabulka metadata. GeoPackage a MBTiles jsou do vysoké míry zaměnitelné formáty (GeoPackage je univerzálnější a metadatově bohatší).

Do MBTiles lze uložit pouze dlaždicovaná data (rastrová či vektorová ve formátu PBF), v souřadnicovém systému WebMercator (EPSG:3857).

../_images/mbtiles.png

Obr. 13 Struktura MBTiles