Úložiště vektorových dat

Úložiště (Storage) slouží k definici datového skladu, ze kterého budou data publikována.

Před samotnou prací s úložišti je vhodné věnovat pozornost pracovním prostorům (Workspaces).

Workspaces

Pracovní prostory slouží pro lepší organizaci v rámci serveru. Pro pracovní prostor je možné definovat samostatná metadata, přístupová práva a další nastavení.

Seznam pracovních prostorů je možné získat pomocí odkazu Workspaces v sekci Data.

../_images/workspaces.png

Obr. 37 Seznam pracovních prostorů.

Pokud pak následně zvolíme prostor (např. topp) uvidíme jeho konfiguraci. V rámci této konfigurace je kromně názvu důležitá položka URI. URI jednoznačně identifikuje prostor v rámci všehomíra. Jako vhodné hodnoty jsou možné téměř všechny URL, přičemž daná URL nemusí reálně existovat.

../_images/workspace.png

Obr. 38 Konfigurace pracovního prostoru.

Úložiště ESRI Shapefile

Často využívaným úložištěm je adresář se soubory typou ESRI Shapefile. Seznam existujících úložišť je možné získat pomocí odkazu Stores v sekci Data.

../_images/stores.png

Obr. 39 Seznam úložišť.

Pokud pak následně zvolíme prostor (např. taz_shapes) uvidíme jeho konfiguraci. V rámci této konfigurace je kromě názvu poviná položka Shapefile location. Zde je uvedena cesta k adresáři se soubory. Cesta může být relativní nebo absolutní. Relativní cesta začíná v adresáři data_dir.

Poznámka

Povinné položky jsou označeny červeným kolečkem. Položky, které je vhodné doplnit jsou označeny zeleným kolečkem.

../_images/store.png

Obr. 40 Úložiště taz_shapes.

Poznámka

Začátečníkům se doporučuje používat pouze relativní cesty, zapsané pomocí funkce dostupné pod tlačítkem Browse.

Úložiště PostGIS

Často využívaným úložištěm je databáze PostgreSQL/PostGIS. Přidání nového úložiště je možné buď jako PostGIS nebo PostGIS (JNDI).

Poznámka

Varianta JNDI vyžaduje konfiguraci na úrovni aplikačního serveru a pro začátečníky není vhodná. Navíc testy ukázaly, že je připojení přes JNDI o něco pomalejší. Vhodné je v případě, že již organizace JNDI běžně využívá.

../_images/storepostgis1.png

Obr. 41 PostGIS úložiště.

Základní konfigurace úložiště je poměrně jednoduchá. Povinné položky jsou již předvyplněny a hodnoty obvykle vyhovují požadavkům. Nutné je pouze úložiště pojmenovat Data Source Name a správně uvést název databáze database, uživatele user a heslo passwd do databáze. Někdy je potřeba změnit jméno serveru host, kde databázový server běží a někdy port port na kterém naslouchá.

Poznámka

Povinné položky jsou označeny červeným kolečkem. Položky, které je vhodné doplnit jsou označeny zeleným kolečkem.

../_images/storepostgis2.png

Obr. 42 Definice PostGIS úložiště.