Publikování vektorových dat

V rámci publikování vektorových dat můžete ještě na dalších kartách nastavovat jakým způsobem budou data prezentována.

Publishing

Karta Publishing nabízí zejména nastavení implicitního stylu a seznamu doporučovaných alternativních stylů.

../_images/pub1.png

Obr. 54 Nastavení stylů.