Definice vektorových dat

Vektorová vrstva se definuje pomocí popisu dat. Seznam vrstev získáme pomocí odkazu Layers v sekci Data.

../_images/layers.png

Obr. 43 Seznam vrstev.

V seznamu vrstev vidíme u každé vrstvy její typ, úložiště a souřadnicový systém. Pokud následně zvolíme vrstvu states dostáváme se ke konfiguraci vektorové vrstvy.

Identifikace

V rámci identifikace je povinné zadat pouze název vrstvy. Vhodné je ale uvést i popis vrstvy a abstrakt vrstvy. Název vrstvy (name) je technickou identifikací vrstvy. Popis (title) a abstrakt je určen ke čtení lidskému uživateli služby.

Poznámka

Povinné položky jsou označeny červeným kolečkem. Položky, které je vhodné doplnit jsou označeny zeleným kolečkem.

../_images/data1.png

Obr. 44 Identifikace vektorové vrstvy.

Další metadata a souřadnicové systémy

V další části popisu vrstvy je vhodné uvést klíčová slova, popisující data a pokud je to možné, pak link na metadata dle normy ISO nebo FGDC.

Povinně je nutné uvést deklarovaný souřadnicový systém (Declared SRS). Tento se specifikuje s využitím databáze EPSG. Např. systém WGS84 má kód EPSG:4326.

../_images/data2.png

Obr. 45 Další metadata a souřadnicové systémy.

Ohraničující obdélník

V další části popisu vrstvy je nutné uvést ohraničující obdélník (BBOX) vrstvy. BBOX musí být uveden jak v deklarovaném SRS tak v Lat/Lon souřadnicích. K vytvoření pomohou odkazy Compute from data a Compute from native bounds.

../_images/data3.png

Obr. 46 BBOX

Přidání nové vrstvy z úložiště ESRI Shapefile

Klikneme na Add a new resource a vybereme si úložiště z kterého chceme přidat vrstvu. Geoserver nám nabídne seznam vrstev, které můžeme přidat. Vrstvy, které nebyly ještě použité mají ve sloupci Action napsané Publish. Po kliknutí se dostaneme do okna Edit Layer, které bylo popsané na začátku této kapitoly.

../_images/new_layer_shp.png

Obr. 47 Přidání nové vrstvy z úložiště ESRI Shapefile

Poznámka

Každá vrstva může být publikovaná jenom jednou. Když klikneme na Publish again tak přepíšeme už vypublikovanou vrstvu.

Přidání nové vrstvy z úložiště PostGIS

Po kliknutí na Add a new resource a výběre úložiště, z kterého chceme přidat vrstvu, máme u PostGIS úložiště dvě možnosti. První možnost je stejná jako u ESRI Shapefile úložiště přes Publish. Druhá možnost je publikovat vytvořený SQL pohled. Tuto možnost získáme po kliknutí na Configure new SQL view… .

View Name

Jméno publikované vrstvy

SQL statement

Místo na napsání SQL dotazu. Na konci dotazu nepíšeme znak ;

Například můžeme sestavit pohled, který vybere parcely v základní sídelní jednotce v Praze nazvané Baba s kódem 129470.

SELECT p.geom, p.zpusobyvyuzitipozemku
FROM ruian_praha.parcely p
JOIN ruian_praha.zsj z
ON ST_Intersects(p.geom, z.geom)
WHERE z.kod = 129470

Poznámka

Pohledy je také možno parametrizovat a vytvářet tak dynamicky výstupy z databáze včetně animací.

Parametry se zadávají do procent přímo do SQL. Např. AND ST_Area(p.geom) > %MIN_AREA% Volání přes WMS pak jako atribut &viewparams=MIN_AREA:20000 Pokud je parametrů více oddělují se středníkem. Tomu se věnuje školení pro pokročilé.

SQL view parameters

Slouží na definování možností filtrování.

Attributes

Zde se nám po kliknutí na Refresh zobrazí seznam atributů. U sloupce s geometrii můžeme určit souřadnicový systém. Taky tady zadefinujeme, který atribut je identifikátor.

Po kliknutí na Save se dostaneme na okno Edit Layer.

../_images/new_layer_postgis.png

Obr. 48 Přidání nove vrstvy z uložiště PostGIS

S-JTSK

Opakovaně se můžete v různých verzích GeoServeru setkat s problémy při publikování geodat v prostorovém referenčním systému S-JTSK označeném kódem EPSG:5514. V případě, že GeoServer nevypočítá korektně souřadnice ohraničujícího obdélníka pro Lat/Lon, případně chybně identifikuje souřadnicový systém, je možné přepsat jeho definici.

Přepsání se realizuje pomocí deklarace v souboru epsg_overrides.properties. Tento soubor se umisťuje do adresáře data_dir/user_projections. Pro aktivování je nutné server restartovat.

Poznámka

Pokud chceme přidat systém, který není nakonfigurován, pak deklaraci umisťujeme do souboru epsg.properties. Na stránce epsg.io si najdeme definici vybraného souřadnicového systému pro Geoserver. Text vykopírujeme a přidáme ho do souboru epsg.properties. Změna se projeví po restartování Geoserveru.

Úkoly

ESRI Shapefile

Vypublikujte vrstvu kraje z datové sady GISMentors. Vrstvu nakopírujte do adresáře data_dir/data/gismentors.

Poznámka

Tento adresář neexistuje, musíte jej vytvořit.

Pak vytvořte nový Worskspace a nový Storage.

PostGIS pohled

Vytvořte pohled na data z PostGIS který vybere parcely v základní sídelní jednotce v Praze nazvané Baba s kódem 129470. Vytvořte styl, který klasifikuje parcely dle způsobu využití.

Řešení úkolů

Vrstva kraje

Pokud jste data nakopírovali správně, pak v rámci definice vrstvy musíte pouze nastavit Declared SRS na EPSG:5514 a spočítat BBOX.

../_images/kraje_pseudo.png

Obr. 49 Nastavení BBOX a SRS pro kraje_pseudo.

Předtím však musíte projít kroky vytvoření Workspace (nepovinné) a Store (povinné).

../_images/cr.png

Obr. 50 Nový pracovní prostor gismentors_shp.

Poznámka

Prostor můžete zvolit jako Default. Vše pak od této chvíle bude realizováno v tomto prostoru.

../_images/storeshp.png

Obr. 51 Typy úložišť.

../_images/storecrwgs84.png

Obr. 52 Úložiště cr-shp-wgs84.

Poznámka

U úložiště můžete zvolit kódování diakritiky, kvůli popiskům v mapě.

../_images/storecrwgs84list.png

Obr. 53 Seznam vrstev v úložišti cr-shp-wgs84.

PostGIS pohled

Pomocí Create new view vytvoříme pohled parcely_baba. Jako definici zadáme

SELECT p.geom, p.zpusobyvyuzitipozemku
FROM ruian_praha.parcely p
JOIN ruian_praha.zsj z
ON ST_Intersects(p.geom, z.geom)
WHERE z.kod = 129470

Následně sestavíme styl a přiřadíme k vrstvě.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<StyledLayerDescriptor xmlns="http://www.opengis.net/sld"
 xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.1.0"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
 xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld
 http://schemas.opengis.net/sld/1.1.0/StyledLayerDescriptor.xsd"
 xmlns:se="http://www.opengis.net/se">
<NamedLayer>
 <se:Name>QueryLayer</se:Name>
 <UserStyle>
  <se:Name>QueryLayer</se:Name>
  <se:FeatureTypeStyle>
   <se:Rule>
    <se:Name>12</se:Name>
    <se:Description>
     <se:Title>12</se:Title>
    </se:Description>
    <ogc:Filter xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc">
     <ogc:PropertyIsEqualTo>
      <ogc:PropertyName>zpusobyvyuzitipozemku</ogc:PropertyName>
      <ogc:Literal>12</ogc:Literal>
     </ogc:PropertyIsEqualTo>
    </ogc:Filter>
    <se:PolygonSymbolizer>
     <se:Fill>
      <se:SvgParameter name="fill">#74ddef</se:SvgParameter>
     </se:Fill>
     <se:Stroke>
      <se:SvgParameter name="stroke">#000001</se:SvgParameter>
      <se:SvgParameter name="stroke-width">1</se:SvgParameter>
      <se:SvgParameter name="stroke-linejoin">bevel</se:SvgParameter>
     </se:Stroke>
    </se:PolygonSymbolizer>
   </se:Rule>
   <se:Rule>
    <se:Name>16</se:Name>
    <se:Description>
     <se:Title>16</se:Title>
    </se:Description>
    <ogc:Filter xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc">
     <ogc:PropertyIsEqualTo>
      <ogc:PropertyName>zpusobyvyuzitipozemku</ogc:PropertyName>
      <ogc:Literal>16</ogc:Literal>
     </ogc:PropertyIsEqualTo>
    </ogc:Filter>
    <se:PolygonSymbolizer>
     <se:Fill>
      <se:SvgParameter name="fill">#8ee9c0</se:SvgParameter>
     </se:Fill>
     <se:Stroke>
      <se:SvgParameter name="stroke">#000001</se:SvgParameter>
      <se:SvgParameter name="stroke-width">1</se:SvgParameter>
      <se:SvgParameter name="stroke-linejoin">bevel</se:SvgParameter>
     </se:Stroke>
    </se:PolygonSymbolizer>
   </se:Rule>
   <se:Rule>
    <se:Name>17</se:Name>
    <se:Description>
     <se:Title>17</se:Title>
    </se:Description>
    <ogc:Filter xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc">
     <ogc:PropertyIsEqualTo>
      <ogc:PropertyName>zpusobyvyuzitipozemku</ogc:PropertyName>
      <ogc:Literal>17</ogc:Literal>
     </ogc:PropertyIsEqualTo>
    </ogc:Filter>
    <se:PolygonSymbolizer>
     <se:Fill>
      <se:SvgParameter name="fill">#dd7be2</se:SvgParameter>
     </se:Fill>
     <se:Stroke>
      <se:SvgParameter name="stroke">#000001</se:SvgParameter>
      <se:SvgParameter name="stroke-width">1</se:SvgParameter>
      <se:SvgParameter name="stroke-linejoin">bevel</se:SvgParameter>
     </se:Stroke>
    </se:PolygonSymbolizer>
   </se:Rule>
   <se:Rule>
    <se:Name>19</se:Name>
    <se:Description>
     <se:Title>19</se:Title>
    </se:Description>
    <ogc:Filter xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc">
     <ogc:PropertyIsEqualTo>
      <ogc:PropertyName>zpusobyvyuzitipozemku</ogc:PropertyName>
      <ogc:Literal>19</ogc:Literal>
     </ogc:PropertyIsEqualTo>
    </ogc:Filter>
    <se:PolygonSymbolizer>
     <se:Fill>
      <se:SvgParameter name="fill">#e969a5</se:SvgParameter>
     </se:Fill>
     <se:Stroke>
      <se:SvgParameter name="stroke">#000001</se:SvgParameter>
      <se:SvgParameter name="stroke-width">1</se:SvgParameter>
      <se:SvgParameter name="stroke-linejoin">bevel</se:SvgParameter>
     </se:Stroke>
    </se:PolygonSymbolizer>
   </se:Rule>
   <se:Rule>
    <se:Name>20</se:Name>
    <se:Description>
     <se:Title>20</se:Title>
    </se:Description>
    <ogc:Filter xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc">
     <ogc:PropertyIsEqualTo>
      <ogc:PropertyName>zpusobyvyuzitipozemku</ogc:PropertyName>
      <ogc:Literal>20</ogc:Literal>
     </ogc:PropertyIsEqualTo>
    </ogc:Filter>
    <se:PolygonSymbolizer>
     <se:Fill>
      <se:SvgParameter name="fill">#dec26e</se:SvgParameter>
     </se:Fill>
     <se:Stroke>
      <se:SvgParameter name="stroke">#000001</se:SvgParameter>
      <se:SvgParameter name="stroke-width">1</se:SvgParameter>
      <se:SvgParameter name="stroke-linejoin">bevel</se:SvgParameter>
     </se:Stroke>
    </se:PolygonSymbolizer>
   </se:Rule>
   <se:Rule>
    <se:Name>21</se:Name>
    <se:Description>
     <se:Title>21</se:Title>
    </se:Description>
    <ogc:Filter xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc">
     <ogc:PropertyIsEqualTo>
      <ogc:PropertyName>zpusobyvyuzitipozemku</ogc:PropertyName>
      <ogc:Literal>21</ogc:Literal>
     </ogc:PropertyIsEqualTo>
    </ogc:Filter>
    <se:PolygonSymbolizer>
     <se:Fill>
      <se:SvgParameter name="fill">#7792e0</se:SvgParameter>
     </se:Fill>
     <se:Stroke>
      <se:SvgParameter name="stroke">#000001</se:SvgParameter>
      <se:SvgParameter name="stroke-width">1</se:SvgParameter>
      <se:SvgParameter name="stroke-linejoin">bevel</se:SvgParameter>
     </se:Stroke>
    </se:PolygonSymbolizer>
   </se:Rule>
   <se:Rule>
    <se:Name>23</se:Name>
    <se:Description>
     <se:Title>23</se:Title>
    </se:Description>
    <ogc:Filter xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc">
     <ogc:PropertyIsEqualTo>
      <ogc:PropertyName>zpusobyvyuzitipozemku</ogc:PropertyName>
      <ogc:Literal>23</ogc:Literal>
     </ogc:PropertyIsEqualTo>
    </ogc:Filter>
    <se:PolygonSymbolizer>
     <se:Fill>
      <se:SvgParameter name="fill">#72da6c</se:SvgParameter>
     </se:Fill>
     <se:Stroke>
      <se:SvgParameter name="stroke">#000001</se:SvgParameter>
      <se:SvgParameter name="stroke-width">1</se:SvgParameter>
      <se:SvgParameter name="stroke-linejoin">bevel</se:SvgParameter>
     </se:Stroke>
    </se:PolygonSymbolizer>
   </se:Rule>
   <se:Rule>
    <se:Name>26</se:Name>
    <se:Description>
     <se:Title>26</se:Title>
    </se:Description>
    <ogc:Filter xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc">
     <ogc:PropertyIsEqualTo>
      <ogc:PropertyName>zpusobyvyuzitipozemku</ogc:PropertyName>
      <ogc:Literal>26</ogc:Literal>
     </ogc:PropertyIsEqualTo>
    </ogc:Filter>
    <se:PolygonSymbolizer>
     <se:Fill>
      <se:SvgParameter name="fill">#a1cf4b</se:SvgParameter>
     </se:Fill>
     <se:Stroke>
      <se:SvgParameter name="stroke">#000001</se:SvgParameter>
      <se:SvgParameter name="stroke-width">1</se:SvgParameter>
      <se:SvgParameter name="stroke-linejoin">bevel</se:SvgParameter>
     </se:Stroke>
    </se:PolygonSymbolizer>
   </se:Rule>
   <se:Rule>
    <se:Name>27</se:Name>
    <se:Description>
     <se:Title>27</se:Title>
    </se:Description>
    <ogc:Filter xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc">
     <ogc:PropertyIsEqualTo>
      <ogc:PropertyName>zpusobyvyuzitipozemku</ogc:PropertyName>
      <ogc:Literal>27</ogc:Literal>
     </ogc:PropertyIsEqualTo>
    </ogc:Filter>
    <se:PolygonSymbolizer>
     <se:Fill>
      <se:SvgParameter name="fill">#9264e6</se:SvgParameter>
     </se:Fill>
     <se:Stroke>
      <se:SvgParameter name="stroke">#000001</se:SvgParameter>
      <se:SvgParameter name="stroke-width">1</se:SvgParameter>
      <se:SvgParameter name="stroke-linejoin">bevel</se:SvgParameter>
     </se:Stroke>
    </se:PolygonSymbolizer>
   </se:Rule>
   <se:Rule>
    <se:Name></se:Name>
    <se:Description>
     <se:Title>NULL'</se:Title>
    </se:Description>
    <ogc:Filter xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc">
     <ogc:PropertyIsNull>
      <ogc:PropertyName>zpusobyvyuzitipozemku</ogc:PropertyName>
     </ogc:PropertyIsNull>
    </ogc:Filter>
    <se:PolygonSymbolizer>
     <se:Fill>
      <se:SvgParameter name="fill">#d96452</se:SvgParameter>
     </se:Fill>
     <se:Stroke>
      <se:SvgParameter name="stroke">#000001</se:SvgParameter>
      <se:SvgParameter name="stroke-width">1</se:SvgParameter>
      <se:SvgParameter name="stroke-linejoin">bevel</se:SvgParameter>
     </se:Stroke>
    </se:PolygonSymbolizer>
   </se:Rule>
  </se:FeatureTypeStyle>
 </UserStyle>
</NamedLayer>
</StyledLayerDescriptor>