Jednoduchý styl

Styly jsou psány v jazyce Styled Layer Descriptor (viz standard OGC SLD). Jde o jazyk využívající syntaxi jazyka XML.

Editace je možná v jakémkoli textovém editoru anebo i přímo v integrovaném editoru v administraci nástroje GeoServer.

Styly je možné také vytvářet v nástrojích jako je AtlasStyler, QGIS, OpenJUMP nebo uDIG.

Poznámka

Pro získání kompatibilních stylů z QGISu je nutné použít QGIS 3.x a GeoServer 2.13.x nebo novější.

Základní bodový styl

Velmi jednoduchý bodový styl je například použitý pro vrstvu sf:archsites. Jedná se o styl point. Styl si zobrazíme pomocí sekce Data, volba Styles a vybereme styl point.

../_images/point.png

Obr. 16 Styl point

Styl je možné přímo editovat. Před uložením změn je vhodné použít tlačítko Validate, které nám ověří zda máme správnou syntaxi.

../_images/point2.png

Obr. 17 Editace stylu

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<StyledLayerDescriptor version="1.0.0"
 xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld StyledLayerDescriptor.xsd"
 xmlns="http://www.opengis.net/sld"
 xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <!-- a Named Layer is the basic building block of an SLD document -->
 <NamedLayer>
  <Name>default_point</Name>
  <UserStyle>
  <!-- Styles can have names, titles and abstracts -->
   <Title>Default Point</Title>
   <Abstract>A sample style that draws a point</Abstract>
   <!-- FeatureTypeStyles describe how to render different features -->
   <!-- A FeatureTypeStyle for rendering points -->
   <FeatureTypeStyle>
    <Rule>
     <Name>rule1</Name>
     <Title>Red Square</Title>
     <Abstract>A 6 pixel square with a red fill and no stroke</Abstract>
      <PointSymbolizer>
       <Graphic>
        <Mark>
         <WellKnownName>square</WellKnownName>
           <Fill>
          <CssParameter name="fill">#FF0000</CssParameter>
         </Fill>
        </Mark>
       <Size>6</Size>
      </Graphic>
     </PointSymbolizer>
    </Rule>
   </FeatureTypeStyle>
  </UserStyle>
 </NamedLayer>
</StyledLayerDescriptor>
../_images/circle.png

Obr. 18 Styl circle

Rule

Hlavní částí stylu jsou pravidla (Rule). V naší ukázce je pouze jedno pravidlo. Pravidla jsou pojmenována a obsahují informaci, jak se má skupina objektů vykreslit. V našem případě se daným pravidlem vykreslí všechny objekty.

PointSymbolizer

PointSymbolizer slouží k vykreslení bodů. V rámci definice je pak definována grafika (Graphic), která bude použita.

Mark

V našem případě jde o grafiku definovanou pomocí WellKnownName a Fill. WellKnownName udává symbol a Fill barvu výplně symbolu. WellKnownName může mít hodnoty:

 • square
 • circle
 • triangle
 • star
 • cross
 • x

Na další možnosti stylování se můžete podívat do dokumentace GeoServeru.

Základní liniový styl

Podobně jednoduchý styl jako je pro bodovou vrstvu point je pro liniovou vrstvu styl simple_streams. Používá ho vrstva sf:streams.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<StyledLayerDescriptor version="1.0.0" xmlns="http://www.opengis.net/sld"
  xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld
  http://schemas.opengis.net/sld/1.0.0/StyledLayerDescriptor.xsd">
 <NamedLayer>
  <Name>Simple Streams</Name>
  <UserStyle>
   <Title>Default Styler for streams segments</Title>
   <Abstract>Blue lines, 2px wide</Abstract>
   <FeatureTypeStyle>
    <FeatureTypeName>Feature</FeatureTypeName>
    <Rule>
     <Title>Streams</Title>
     <LineSymbolizer>
      <Stroke>
       <CssParameter name="stroke">
        <ogc:Literal>#003EBA</ogc:Literal>
       </CssParameter>
       <CssParameter name="stroke-width">
        <ogc:Literal>2</ogc:Literal>
       </CssParameter>
      </Stroke>
     </LineSymbolizer>
    </Rule>
   </FeatureTypeStyle>
  </UserStyle>
 </NamedLayer>
</StyledLayerDescriptor>
../_images/polyline.png

Obr. 19 Styl simple_streams

LineSymbolizer

Podobně jako PointSymbolizer slouží k vykreslení bodu, tak LineSymbolizer slouží k vykreslení linie. Místo grafiky se zde definuje tah (Stroke).

Stroke

V našem případě` definujeme tah pomocí dvou parametrů. Jeden je stroke, který určuje barvu a druhý je stroke-width který určuje šírku linie. Dále můžeme použít parametr stroke-linecap který určuje tvar linie.

 • butt
 • round
 • square

Na další možnosti stylování se můžete podívat do dokumentace GeoServeru.

Základní polygonový styl

Jednoduchý polygonový styl je polygon.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<StyledLayerDescriptor version="1.0.0"
 xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld StyledLayerDescriptor.xsd"
 xmlns="http://www.opengis.net/sld"
 xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <!-- a Named Layer is the basic building block of an SLD document -->
 <NamedLayer>
  <Name>default_polygon</Name>
  <UserStyle>
  <!-- Styles can have names, titles and abstracts -->
   <Title>Default Polygon</Title>
   <Abstract>A sample style that draws a polygon</Abstract>
   <!-- FeatureTypeStyles describe how to render different features -->
   <!-- A FeatureTypeStyle for rendering polygons -->
   <FeatureTypeStyle>
    <Rule>
     <Name>rule1</Name>
     <Title>Gray Polygon with Black Outline</Title>
     <Abstract>A polygon with a gray fill and a 1 pixel black outline</Abstract>
     <PolygonSymbolizer>
      <Fill>
       <CssParameter name="fill">#AAAAAA</CssParameter>
      </Fill>
      <Stroke>
       <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter>
       <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter>
      </Stroke>
     </PolygonSymbolizer>
    </Rule>
   </FeatureTypeStyle>
  </UserStyle>
 </NamedLayer>
</StyledLayerDescriptor>
../_images/polygone.png

Obr. 20 Styl polygone

PolygonSymbolizer

Podobně jako PointSymbolizer slouží k vykreslení bodu, tak PolygonSymbolizer slouží k vykreslení polygonu. Polygon se vykresluje pomocí dvou parametrů. Fill a Stroke.

Fill

Slouží k nastavení výplně polygonu.

Stroke

Slouží k nastavení zobrazení hranice polygonu. Nastavuje se stejně jako stylu linie.

Na další možnosti stylování se můžete podívat do dokumentace GeoServeru.

Popisky

Další ze základních možností stylování je vytvoření popisku. Popisky můžeme vytvářet pro všechny typy vrstev.

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <StyledLayerDescriptor version="1.0.0"
   xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld
http://schemas.opengis.net/sld/1.0.0/StyledLayerDescriptor.xsd"
   xmlns="http://www.opengis.net/sld"
   xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
   xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <NamedLayer>
    <Name>capitals</Name>
    <UserStyle>
     <Name>capitals</Name>
     <Title>Capital cities</Title>
     <FeatureTypeStyle>
      <Rule>
       <Title>Capitals</Title>
      <TextSymbolizer>
       <Label>
        <ogc:PropertyName>CITY_NAME</ogc:PropertyName>
       </Label>
       <Font>
        <CssParameter name="font-family">Times New Roman</CssParameter>
        <CssParameter name="font-style">bold</CssParameter>
        <CssParameter name="font-size">14</CssParameter>
       </Font>
       <LabelPlacement>
        <PointPlacement>
         <AnchorPoint>
          <AnchorPointX>0</AnchorPointX>
          <AnchorPointY>0</AnchorPointY>
         </AnchorPoint>
         <Displacement>
          <DisplacementX>10</DisplacementX>
          <DisplacementY>0</DisplacementY>
         </Displacement>
        </PointPlacement>
       </LabelPlacement>
       </TextSymbolizer>
       <PointSymbolizer>
        <Graphic>
         <Mark>
          <WellKnownName>circle</WellKnownName>
          <Fill>
           <CssParameter name="fill">
            <ogc:Literal>#FFFFFF</ogc:Literal>
           </CssParameter>
          </Fill>
          <Stroke>
           <CssParameter name="stroke">
            <ogc:Literal>#000000</ogc:Literal>
           </CssParameter>
           <CssParameter name="stroke-width">
            <ogc:Literal>2</ogc:Literal>
           </CssParameter>
          </Stroke>
         </Mark>
         <Opacity>
          <ogc:Literal>1.0</ogc:Literal>
         </Opacity>
         <Size>
          <ogc:Literal>6</ogc:Literal>
         </Size>

        </Graphic>
       </PointSymbolizer>
      </Rule>
     </FeatureTypeStyle>
    </UserStyle>
   </NamedLayer>
  </StyledLayerDescriptor>
../_images/label.png

Obr. 21 Styl label

TextSymbolizer

Slouží k vykreslení popisků. Základními parametry pro TextSymbolizer jsou Label a Fill.

Label

Slouží k definování atributu, z kterého se čerpají data pro popisky.

Fill

Slouží k nastavení barvy popisku.

AnchorPoint

Určuje pozici vztažného bodu popisku. Může nabývat hodnot 0 až 1 pro X a Y. Hodnota 0,0 znamená že vztažný bod je v levém dolním rohu a hodnota 1,1 znamená že je v pravém horním rohu.

../_images/anchor.png

Obr. 22 Pozice popisku

Displacement

Určuje odsazení popisku.

Úkoly

Editujte styl v rámci WWW editoru. Změňte následující parametry. Styl uložte a zkuste přes Layer Preview obnovit mapu.

Poznámka

Pokud se nic nezměnilo, pak zkuste změnit výřez mapy. Někdy je starý obrázek v paměti prohlížeče.

WellKnownName

Square změňte na circle.

Fill

Barvy výplně změňte z #FF0000 (červená) na #00FF00 (zelená).

Řešení úkolů

WellKnownName

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<StyledLayerDescriptor version="1.0.0"
 xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld StyledLayerDescriptor.xsd"
 xmlns="http://www.opengis.net/sld"
 xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <!-- a Named Layer is the basic building block of an SLD document -->
 <NamedLayer>
  <Name>default_point</Name>
  <UserStyle>
  <!-- Styles can have names, titles and abstracts -->
   <Title>Default Point</Title>
   <Abstract>A sample style that draws a point</Abstract>
   <!-- FeatureTypeStyles describe how to render different features -->
   <!-- A FeatureTypeStyle for rendering points -->
   <FeatureTypeStyle>
    <Rule>
    <Name>rule1</Name>
     <Title>Red Circle</Title>
     <Abstract>A 6 pixel circle with a red fill and no stroke</Abstract>
      <PointSymbolizer>
       <Graphic>
        <Mark>
         <WellKnownName>circle</WellKnownName>
         <Fill>
          <CssParameter name="fill">#FF0000</CssParameter>
         </Fill>
        </Mark>
       <Size>6</Size>
      </Graphic>
     </PointSymbolizer>
    </Rule>
   </FeatureTypeStyle>
  </UserStyle>
 </NamedLayer>
</StyledLayerDescriptor>
../_images/circle.png

Obr. 23 Styl circle

Fill

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<StyledLayerDescriptor version="1.0.0"
 xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld StyledLayerDescriptor.xsd"
 xmlns="http://www.opengis.net/sld"
 xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <!-- a Named Layer is the basic building block of an SLD document -->
 <NamedLayer>
  <Name>default_point</Name>
  <UserStyle>
  <!-- Styles can have names, titles and abstracts -->
   <Title>Default Point</Title>
   <Abstract>A sample style that draws a point</Abstract>
   <!-- FeatureTypeStyles describe how to render different features -->
   <!-- A FeatureTypeStyle for rendering points -->
   <FeatureTypeStyle>
    <Rule>
    <Name>rule1</Name>
     <Title>Green Circle</Title>
     <Abstract>A 6 pixel circle with a green fill and no stroke</Abstract>
      <PointSymbolizer>
       <Graphic>
        <Mark>
         <WellKnownName>circle</WellKnownName>
         <Fill>
          <CssParameter name="fill">#00FF00</CssParameter>
         </Fill>
        </Mark>
       <Size>6</Size>
      </Graphic>
     </PointSymbolizer>
    </Rule>
   </FeatureTypeStyle>
  </UserStyle>
 </NamedLayer>
</StyledLayerDescriptor>
../_images/greencircle.png

Obr. 24 Styl green circle