Externí grafika

Obvykle si se základními Well Known jmény nevystačíme. Pak je možné využívat obrázky jakožto externí zdroje grafiky.

Jednoduchá externí grafika

Příkladem jednoduché externí grafiky je styl burg. Na ukázku tohto stylu se můžete podívat, tak že ve WMS dotazu na vrstvu sf:archsites zadáte hodnotu parametru STYLE jako burg. Výsledek pak vypadá jako na následující ukázce.

http://158.196.143.122:8080/geoserver/sf/wms?
service=WMS&
version=1.1.0&
request=GetMap&
layers=sf:archsites&
styles=burg&
bbox=589851.4376666048,4914490.882968263,608346.4603107043,4926501.8980334345&
width=768&
height=498&
srs=EPSG:26713&
format=application/openlayers
../_images/burg.png

Obr. 25 Styl burg

 <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
 <StyledLayerDescriptor version="1.0.0"
 xmlns="http://www.opengis.net/sld"
 xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld
 http://schemas.opengis.net/sld/1.0.0/StyledLayerDescriptor.xsd">
<NamedLayer>
 <Name>redflag</Name>
 <UserStyle>
  <Name>burg</Name>
  <Title>A small red flag</Title>
  <Abstract>A sample of how to use an SVG based symbolizer</Abstract>

  <FeatureTypeStyle>
   <Rule>
    <Title>Red flag</Title>
    <PointSymbolizer>
     <Graphic>
      <ExternalGraphic>
       <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="burg02.svg" />
       <Format>image/svg+xml</Format>
      </ExternalGraphic>
      <Size>
       <ogc:Literal>20</ogc:Literal>
      </Size>
     </Graphic>
    </PointSymbolizer>
   </Rule>

  </FeatureTypeStyle>
 </UserStyle>
</NamedLayer>
</StyledLayerDescriptor>

Místo značky Mark je použita značka ExternalGraphic, kde je ve značce OnlineResource uvedena cesta k souboru s obrázkem. Ve značce Format je pak uveden formát obrázku (vhodný je SVG nebo PNG).

Úkoly

Vytvořte vlastní ikonu buď ve formátu SVG nebo PNG a změňte styl burg, tak aby se odkazoval na tento obrázek.

Poznámka

Nový obrázek musíte nakopírovat do adresáře data_dir/styles.

Řešení úkolů

Nová ikona

 <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
 <StyledLayerDescriptor version="1.0.0"
 xmlns="http://www.opengis.net/sld"
 xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld
 http://schemas.opengis.net/sld/1.0.0/StyledLayerDescriptor.xsd">
<NamedLayer>
 <Name>redflag</Name>
 <UserStyle>
  <Name>burg</Name>
  <Title>A small red flag</Title>
  <Abstract>A sample of how to use an SVG based symbolizer</Abstract>

  <FeatureTypeStyle>
   <Rule>
    <Title>Red flag</Title>
    <PointSymbolizer>
     <Graphic>
      <ExternalGraphic>
       <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="hrad.svg" />
       <Format>image/svg+xml</Format>
      </ExternalGraphic>
      <Size>
       <ogc:Literal>30</ogc:Literal>
      </Size>
     </Graphic>
    </PointSymbolizer>
   </Rule>

  </FeatureTypeStyle>
 </UserStyle>
</NamedLayer>
</StyledLayerDescriptor>
../_images/hrad.png

Obr. 26 Ikona hrad

../_images/hrad.svg

Obr. 27 Ikona hrad ve formátu SVG.